Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Z164/2024
0,00 € BENMAR, s.r.o. ŽILBYT, s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
834/BJ10/2024
0,00 € PETROV GRUNT s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
65/2024
0,00 € Rehak interier s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
22. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Údržba a oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
260220242
Doplnená
0,00 € Milan Brodek BRODEK a SPOL Obec Lukáčovce
23. Máj 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme služobného bytu
2/838/2023 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Bc. Karolína Adamovicová
23. Máj 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 20.3.2023
EXT_062/2024
0,00 € MIPE Invest, s.r.o. Obec Horné Srnie
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Nitrafiesta
1189/2024
0,00 € Nitrafiesta o. z. Mesto Nitra
22. Máj 2024
Dohoda
37/2024
0,00 € Slovenská Pošta, a.s. Obec Lučivná
22. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 4-1/2023 v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
4-1/2023
0,00 € Imrich Dávid s manželkou Marcela Dávidová, rod. Desatová Obec Turík
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 20220140
20240301/2024
0,00 € ARCH NEZVAL s. r. o. Mesto Ružomberok
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 00335/2024-PNZ -P40108/24.00 - Jozef Sedliaček
00335/2024-PNZ -P40108/24.00
0,00 € Jozef Sedliaček Slovenský pozemkový fond
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 00066/2023/SZŠZA/ŠJ CU
00066/2023/SZŠZA/ŠJ CU
0,00 € JUDr. Slávka Zanovitová Stredná zdravotnícka škola Žilina
23. Máj 2024
Rámcová zmluva č. RZ-NZPO01012024/H k Zmluvám o prevádzke triedeného zberu
358
0,00 € Podnik technických služieb mesta, s.r.o. ENVI - PAK, a.s.
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024050023
0,00 € Erika Jenisová Technické služby mesta Zlaté Moravce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/34/054/140-1
0,00 € Obec Petrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23. Máj 2024
Nájomná zmluva zo dňa 22.5.2024
20020241692
0,00 € Marián Géci Obec Čeľadice
23. Máj 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla a jeho vedení
140/2024/TANAP
0,00 € Ing. Jozef Borovský Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
648/2024-2
0,00 € Stassel Vladimír Mesto Vrútky
23. Máj 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla
SNM-GR-INE-2024/1578
0,00 € Marcel Sedlár Slovenské národné múzeum
22. Máj 2024
Dohoda o usporiadaní vzájomných práv a povinností 22052024
Dohoda o usporiadaní vzájomných práv a povinností 22052024
0,00 € Obec Rosina Elena Agafonová, Štefan Agafonov, Michal Agafonov