Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o užívaní webového portálu odkazprestarostu
2023/105/MsÚ
0,00 € Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Mesto Medzev
29. November 2023
Dodatok k DoC-vývoz
0012069402
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
28. November 2023
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
72902377
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Spojená škola, Čaklov 249
28. November 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-TT-VO-2023/32-041
KRHZ-TT-VO-2023/32-041
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Baloň
28. November 2023
Zmluva o nájme bytu
154/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-RUŽINOV Šolcová Oľga
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
1
0,00 € Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo Obec Opatovce
28. November 2023
Darovacia zmluva
00
0,00 € Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
29. November 2023
Zmluva č. 3/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
768/2023
0,00 € Stredná odborná škola Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. November 2023
DODATOK č. 9 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 274/2017-2060-2242
741/2023/KGR
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Slovak Business Agency
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/92
0,00 € Obec Vyšné Ladičkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. November 2023
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Černochov
29. November 2023
Zmluva HM D 143 R
Zmluva HM D 143 R
0,00 € Jozefa Bestvinová Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
ZOPFP_062/2023
0,00 € Mesto Krompachy Centrum voľného času ADAM
28. November 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla a jeho vedení
312/2023/TANAP
0,00 € Ing. Jozef Kuchta Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123005
0,00 € Obec Horná Potôň Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva č. ZO/2023WBS12047-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
2023WBS12047-1
0,00 € Osobnyudj.sk -WB, s.r.o. Základná škola, Okružná 17, Michalovce
28. November 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 125/2023/FN
337/2023/FN
0,00 € MUDr. Peter Trenčanský Fakultná nemocnica Nitra
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu k.ú. Kapušany, okres Prešov
01083/2023-OS-0140048/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podník, š.p. Slovenský pozemkový fond
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127005
0,00 € OÁZA, n. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
271/23
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou Vlčkovce