Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
č.6
0,00 € VVM obchodná s.r.o. Základná škola F.E.Scherera, E. F. Scherrera 40, Piešťany
23. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Očová
568/2023
0,00 € Charlie J P, s.r.o. Zvolen Obec Očová, SNP 330/110, Očová
23. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2023-101-000024
0,00 € Technické služby Brezno Ridzoňová Jaroslava
23. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99807/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dolná Trnávka
23. Marec 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy ZSDIS
16/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda
23. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dopravnom zabezpečení evakuácie č.16/2023
EXT_022/2023
0,00 € ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
24. Marec 2023
Zmluva č. MC21032023-001 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
33/2023
0,00 € digitálna samospráva, s.r.o. Obec Perín-Chym
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2022/2023 číslo zml 79/STT-OUT/KA131
ZML-2023/1-343:191006
0,00 € doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., MBA Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
23. Marec 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 663
472/2023
0,00 € Mesto Martin Ing. Róbert Dostál
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 30/7
662/2023
0,00 € Mesto Nitra Helena Štefeková
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov zo dňa 20.3.2012
Dodatok č.2
0,00 € Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Zoologická záhrada Košice
23. Marec 2023
stolnotenisový stôl
DZ 08/2022
0,00 € Stolnotenisový klub FUNSTAR To Základná škola
23. Marec 2023
NZ 20H/5 hrobka KC
313/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Tomo Ivezič
23. Marec 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve
DZ004/2023
0,00 € Mészáros Tomáš Obec Diakovce
23. Marec 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 698
484/2023
0,00 € Mesto Martin Miroslav Mazúch
23. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
2023/18
0,00 € THERMALPARK DS, a.s. Print&Online reklama, s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2023/1-355:191006
0,00 € PSYCHÉ Levice, s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 1296/11
664/2023
0,00 € Mesto Nitra Emília Šusterová
24. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
Z/14/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 238, Zubrohlava Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
24. Marec 2023
Zmluva ŠVP
-CRZ-
0,00 € ZŠ Vrbové Školská ul.