Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmuva o výpožičke č. 2023/10
61/2023
0,00 € Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine Vihorlatské múzeum v Humennom
28. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
124-2023-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave KEY ART AGENCY, s.r.o.
28. November 2023
Dodatok ŠR
23/26/059/7-1
0,00 € EKON-EM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
28. November 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve č. 56314/SL/2012 o poskytovaní závodného stravovania uzatvorenej dňa 10.09.2012
704/2023
0,00 € "O.K.8, s.r.o. Vajnorská 1318/51 831 03 Bratislava" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2023
rámcová kúpna zmluva
172023
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 93, Plaveč
28. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
259/2023/EOD
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Krupina
28. November 2023
Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC122-2018-47/02
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. November 2023
Collegium Concept s.r.o. - Dodatok č. 1 k Zmluve o prakt.vyučovaní pre žiakov (do 31.05.2024)
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 51/2023/SOŠPRaSSe)
0,00 € Collegium Concept s.r.o. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
28. November 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
20204278
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obecný úrad
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k.ú. Reľov, okres Kežmarok
02946/2023-OV-0250209/23-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Veľké Kapušany, okres Michalovce
02039/2023-OS-0140139/23-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
89/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Malé Leváre
28. November 2023
Nájomná zmluva č. 01035/2022-PNZ -P40291/22.00 - OVOSAD spol.s.r.o.
01035/2022-PNZ -P40291/22.00
0,00 € OVOSAD, spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
29. November 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie ( KASKO ) motorových vozidiel číslo: 78902482
62/2023
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Vihorlatské múzeum v Humennom
28. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/11/010/56
0,00 € Obec Lazy pod Makytou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o obsluhe tepelno-technických zariadení č. 16/2023/OVŽPaRM
322/2023
0,00 € STEFE THS, s.r.o. Mesto Tornaľa
28. November 2023
Poistná zmluva
202328
0,00 € UNION Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123013
0,00 € Obec Čaklov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. November 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC v k. ú. Radvaň nad Laborcom, okres Medzilaborce
02963/2023-OV-0250210/23-00
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č.01856/2023-PNZ -P40291/16.04 - AGRO - BIO HUBICE, a.s.
01856/2023-PNZ -P40291/16.04
0,00 € AGRO - BIO HUBICE, a.s. Slovenský pozemkový fond