Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Prevádzka www stránky obce
040/2023
74,40 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 90/2023/OM - prenájom časti stĺpu, na ktorom sú umiestnené informačné tabuľky
145/2023
85,00 € Mesto Kežmarok DIMENZIA, spol. s r.o.
1. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67921-2
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Drahovský
1. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67892-2
94,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mariangela Barraco
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 347/1
9/2023
99,75 € M. Hrušovský Obec Kátlovce
1. Apríl 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
043/2023
100,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme reklamnej plochy
2023_03_28
110,00 € Pienspol Travel, s.r.o. Obec Červený Kláštor
1. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
15/2023
120,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Šumperská 1, Prievidza
1. Apríl 2023
Nájomné zmluvy pre obyvateľov obecných nájomných bytov na ulici Školská.
041/2023
169,00 € Bučaková Mária Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Príkazná zmluva
23/2/10771/1
468,00 € Antalová Beata, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
538,38 € GDENT, s.r.o. Obec Novoť
1. Apríl 2023
Dohoda č. 23/38/054/216
13/2023
599,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Chmeľnica
1. Apríl 2023
Zmluva o dodaní tovarov - Zvýšenie kapacity MŠ - Sanitárne priečky
T/14/2023
854,40 € Karol Graus - KaMi TEHLAN, s.r.o.
1. Apríl 2023
Dodatok č. 7/2023 k Zmluve č. 3/2017 o nájme a podnájme nebytových priestorov - Autoškola - Hnát
2023-03-31 zm Dod 07/2023
2 844,38 € Autoškola Václav Hnát Mgr. Vachula
1. Apríl 2023
Zmluva o dodaní tovarov - Zvýšenie kapacity MŠ - Materiál pre sadové úpravy
T/12/2023
3 529,80 € Isola Bella s.r.o. TEHLAN, s.r.o.
1. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
21/2023
3 864,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
1. Apríl 2023
Zmluva o dodaní tovarov - Zvýšenie kapacity MŠ - Obklady a dlažby
T/13/2023
4 150,94 € Karol Graus - KaMi TEHLAN, s.r.o.
1. Apríl 2023
Dohoda o započítaní nákladov
31032023
6 535,05 € Súkromná základná umelecká škola Obec Skalité
1. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Zvýšenie kapacity MŠ - Sanitárne priečky
T/15/2023
7 380,00 € SANTAL Ltd, s.r.o. TEHLAN, s.r.o.
1. Apríl 2023
Zmluva o dodaní tovarov - Zvýšenie kapacity MŠ - Kúrenársky materiál
T/11/2023
14 766,30 € Marián Šabík VODOTERM TEHLAN, s.r.o.