Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o výpožičke č.421/2023 ( KRHZ-ZA-266-006/2023 )
421/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Žilina
21. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
135/2023
0,00 € Mesto Zvolen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta P0199
P0199
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Michal Kamas
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
21. September 2023
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2023/2024
2023168
0,00 € LUNYS, s.r.o Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto
21. September 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2023/3032
0,00 € Jitka Neoralová Slovenské národné múzeum
21. September 2023
Zmluva o nájme
3/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín Stolnotenisový oddiel Stakčín
22. September 2023
Dodatok č.6 ku zmluve č.1/2021 o platení úhrady za sociálnu službu
33/2023
0,00 € Domov sociálnych služieb Drábsko Daniela Matlová
22. September 2023
Zmluva na dodávku ovocia, zelenina a výrobkov
820/2023
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Prečín
21. September 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
0,00 € DUSAP,spol.s.r.o. Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
21. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
1472
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kružlov
21. September 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve č. 02/2023/Hrabiny-ŠZ/C
9/2023-I/1
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb "HRABINY"
21. September 2023
Zmluva o výpožičke
CRZ/742/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mária Brhlíková
21. September 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na ubytovanie a stravovanie bohoslovcov
ZML 00910/2023 RE
0,00 € Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Katolícka univerzita v Ružomberku
21. September 2023
Dohoda o spoločnej zodpovednosti
1/2023/DoSZ
0,00 € Mária Lednická Národná zoologická záhrada Bojnice
21. September 2023
Dohoda o podm. pre tvorbu vých.ucel.vlakov na vlečke USS
Dohoda o podm. pre tvorbu vých.ucel.vlakov na vlečke USS
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.
22. September 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1257/2019/06/MK uzavretej dňa 12.12.2019, zmenenej a doplnenej Dodatkom č. 1 uzatvoreným dňa 23.12.2021
252019000-02
0,00 € mesto Zvolen MH Teplárenský holding, a.s.
22. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100003833
05/2023
0,00 € SPP, a.s. Domov sociálnych služieb v Brezovičke
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku
Zmluva č. 58/2023/SOŠ/OV
0,00 € Ján Hudec - Bezop Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
21. September 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS015121 Dodatok č. 4
0,00 € NABIA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.