Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Strom života, o.z. Základná škola, Jána Švermu 6, Michalovce
22. Február 2024
Dopravná štúdia Medziháj
157/2024
0,00 € Mesto Trnava HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Brno, ČR- organizačná zložka Slovensko
22. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii vzdelávacieho projektu
2/2024
0,00 € JA Slovensko , n.o. Spojená škola, Nitra, Mudroňová 1
22. Február 2024
Darovacia zmluva č. 3DZ2024
3DZ2024
0,00 € Zita Černá Podtatranské múzeum v Poprade
22. Február 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v kú. Ružomberok, okres Ružomberok
00200/2024-OS-0140005/24.00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Nájomná zmluva v 12BJ č. 8B/2023 o nájme bytu
8B/ 2023
0,00 € Stanislav Medvec Obec Hlinné
22. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
102/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.
22. Február 2024
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
VYD-2024-1/14, ISBN 978-80-552-2650-7
0,00 € PhDr. Jarmila Horváthová, PhD. a spol. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve Z-66/2023 uzatvorenej dňa 31.10.2023
Z 66/2023/1
0,00 € Skupina predávajúcich a kupujúcich Obec Gemerská Poloma
22. Február 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Úbrež, okres Sobrance
00103/2024-OS-0140003/24.00
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní (študentská)
Z/2024/325/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
22. Február 2024
Kúpna zmluva
Ev.č. 630/2024
0,00 € F. PETROL s.r.o. „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
22. Február 2024
Zmluva o vývoze a skládkovaní odpadu
22-02-2024
0,00 € Služby Šarišské Čierne s.r.o. Obec Nemcovce
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2024/002986-002
SE_ZM_SE-OD1-2024-002986-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ministerstvo financií Slovenskej republiky
22. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom - Mária Greššová
00041/2024-PRZ0176/23-01
0,00 € Mária Greššová Slovenský pozemkový fond
22. Február 2024
Zmluva ČOV/43/2024 o odvádzaní odpadových vôd
66/2024
0,00 € Obec Bziny Mária Marková
22. Február 2024
Zmluva ČOV/119/2024 o odvádzaní odpadových vôd
74/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Katarína Pšenáková
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 06/2024/R
Z135/2024-7
0,00 € Oravská galéria v Dolnom Kubíne Slovenská národná galéria
22. Február 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
Z202422
0,00 € Silvia Sokolová Centrum voľného času v Starej Ľubovni
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZOPS 003/2024
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Mesto Námestovo