Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o bežnom účte
37/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky
5. December 2022
Úprava mesačných záloh za služby
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 52521/089/2008
0,00 € Službyt Nitra, s. r. o. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
5. December 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2022
6/2022/LGPMB-20
0,00 € Obecný úrad Blatné Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/31/012/13
0,00 € Obec Horné Zahorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/41/012/89
0,00 € Obec Poproč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. December 2022
DODATOK 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok č.1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Jastrabie pri Michalovciach
6. December 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3642022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Júlia Reháková
6. December 2022
Dohoda o nezrazení zrážkovej dane č. 113/2022/MSNP
113/2022/M SNP
0,00 € doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. Múzeum SNP
6. December 2022
Zmluva č. 7/2022 N o nájme nebytových priestorov
7/2022 N
0,00 € Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce Hráči halového futbalu Lajtoš Gabriel
6. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/127
0,00 € Obec Horné Srnie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
705/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Hlohovec
5. December 2022
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
21/19/010/13-1
0,00 € Obec Dunajov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
5. December 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 02925/2022-PKZO-K40028/22.00 - Mesto Hlohovec, k.ú. Šulekovo, okres Hlohovec
02925/2022-PKZO-K40028/22.00
0,00 € Mesto Hlohovec Slovenský pozemkový fond
5. December 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 6/2022
NAB_126/2022
0,00 € MIRGA Cyril Obec Letanovce
6. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00631/15/08/2022
00631/15/08/2022
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Pavol Gábor
6. December 2022
Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy
0,00 € Stredoslovenská distribučná Obec Kysucký Lieskovec
6. December 2022
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/13/2022
0,00 € Inmedia s.r.o., Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
6. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1284:191006
0,00 € Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebreovu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. E4529 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
472/22
0,00 € Environmentálny fond Mesto Tvrdošín
6. December 2022
Zmluva o Elektronickej službe Business24
35/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Mlynky