Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
NZ 6/236 jednohrob TV
317/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Miroslav Baláž
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
24/2023
0,00 € Sedox, s.r.o. Obec Zavar
24. Marec 2023
Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu
0832304
0,00 € Marián Bucko Mesto Piešťany
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský 427/11
668/2023
0,00 € Mesto Nitra Rozália Ballová
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho odborného projektového poradenstva pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ
263/2023/RP
0,00 € be open s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Marec 2023
NZ 14/198 jednohrob TV
319/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Mária Kubíková
23. Marec 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie skenov zbierkových predmetov
AF3-68/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Mgr. Zuzana Dedík Šidlíková, PhD.
23. Marec 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700216001
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. VB a NP Záhradnícka 41, v z. AMC správa nehnuteľností, s.r.o.
24. Marec 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
101/2023
0,00 € Pašuthová Zdenka Divadelný ústav
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena
20221024
0,00 € Katastrálny odbor Okresného úradu Poprad Literárny fond
23. Marec 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 662
473/2023
0,00 € Mesto Martin Darina Melcherová
23. Marec 2023
Kolektívna zmluva
10/2023
0,00 € ZO SLOVES pri Obecnom úrade Mo Obec Malé Leváre
23. Marec 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Kolulmbárium 4/B
674/2023
0,00 € Mesto Nitra Edita Líšková
23. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 278
278
0,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Dana Mjartanová
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
699/BC00/2023
0,00 € AGROSYS, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
1
0,00 € Základná škola E.F. Scherera - MESTO Piešťany Centrum poradenstva a prevencie, Piešťany
23. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa
Mahut group
0,00 € MAHUT Group, a.s. Obec Čierna
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 10/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 10/2023
0,00 € Ing. Peter Demian Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva o vykonaní prác pri ťažbe drevnej hmoty
V10/2023
0,00 € Matúš Mlynarčík Lesotur s.r.o.
23. Marec 2023
Sublicenčná zmluva
26/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Univerzitná nemocnica Bratislava