Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "Tanec na kolesách i bez XX" - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400175
3 000,00 € SLOVENSKÝ ZVÄZ INTEGROVANÉHO TANCA A TANEČNÉHO ŠPORTU Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Mobilná detská dopravná výchova - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400196
3 000,00 € WINDSCAPE, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Tanečný juniáles KTC 2024 - 22. ročník - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400199
3 000,00 € KTC Karloveske tanečné centrum Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Podpora tréningovej činnosti HC Lamač - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400200
3 000,00 € Hokejový klub Lamač Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: "Festival mladých folklórnych nádejí - 2. ročník" - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400171
2 800,00 € Občianske združenie Hudbou k srdcu Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Kláštor pod Znievom 2023-2024_2
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Kláštor pod Znievom 2023-2024_2
2 671,00 € Obec Kláštor pod Znievom Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Učíme sa milovať molkky - kolkovú hru, ktorá zbližuje mládež, rodiny s deťmi i širokú verejnosť - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400192
2 500,00 € Slovenský zväz Mölkky Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Rozvoj florbalovej mládeže - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400186
2 000,00 € SNIPERS BRATISLAVA, o. z. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Rugby v Bratislave 2024 - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400203
1 500,00 € Olympic RKB Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Tancom k duševnému šťastiu a fyzickému zdraviu - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400205
1 500,00 € Občianske združenie DISTRICT DANCE Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Učíme sa zábavou - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400178
1 300,00 € Centrum sociálnych služieb Sibírka Hlavné mesto SR Bratislava
23. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2024/ORG/R/K/TT/0370
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Memoriál Štefana Matejčíka - 19. ročník - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400187
800,00 € Box Club SLOVAKIA Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Príkazná zmluva
24/1/11574/1
615,00 € Majerníček Rastislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Prenájom telocvične pre ľudí s duševným hendikepom - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400191
500,00 € Združenie Sofia Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/22 v znení jej platných dodatkov
Z31/2024/BÚ
500,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. Jún 2024
Zmluva o dielo
34/2024
495,00 € PROROZVOJ, s.r.o. Obec Šúrovce
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/3180000065
464,20 € Marianum doc.,MUDr., PhD Silvia Vajcziková
22. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
74/2024
450,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Mário Richter
22. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_080/2024
420,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Občianske združenie pri "Základnej škole Lipová 13, Spišská Nová Ves"