Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
42/2022
1 824 185,00 € Slovenská akadémia vied Ústav polymérov SAV, v.v.i.
7. December 2022
Zmluva o úvere
800/416/2022
1 637 410,00 € Obec Rudňany Štátny fond rozvoja bývania
7. December 2022
Pokyn na zmenu č. 118 k ZM/2013/0395 - Diaľnica D1 Hubová- Ivachnová
PZ/2013/0395/0118
1 631 239,62 € Združenie Čebrat Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
28/2022
1 513 938,00 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
7. December 2022
Rekonštrukcia MŠ Felcánová - zmluva nadobúda účinnosť po kontrole vere
Z254/15432/2022
1 388 567,16 € SOAR sk, a.s. Mesto Svätý Jur
7. December 2022
Zmluva o dielo
6108/2022/OPaI-49026 (1105/8/2022/76)
1 361 781,86 € NOVICOM s.r.o. Košický samosprávny kraj
8. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2022/586
1 310 372,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-005054
1 300 000,00 € Obec Petrovce nad Laborcom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. December 2022
Zmluva o NFP – Kanalizácia Petrovce n/L
ZM_SEP-IMRK2-2022-005054
1 300 000,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Obec Petrovce nad Laborcom
7. December 2022
ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU/VÝVOJ SOFTVÉROVÉHO DIELA A PODPORU PREVÁDZKY SOFTVÉROVÉHO DIELA
3322/2022
1 229 988,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky I.S.D.D. plus, s. r. o.
8. December 2022
Technology Transfer Agreement
36_22
1 200 000,00 € Slovak Academy of Sciences, Institute of Electrical Engineering + 2 other subjects Atlant 3D Nanosystem ApS
8. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/001645-18
SE-VO2-2022/001645-18
1 036 000,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
8. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302021W781-211-27
4278/2022
946 164,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky edenis HETTEN
7. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
1090/2022
936 480,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Komárno
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ASH5 zo dňa 22.07.2021
202201267/2022
911 173,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Prešov
8. December 2022
Rámcova dohoda č. SE-OD1-2022/004679-001 na Automobily s hybridným pohonom typu SUV pre HZS
SE_ZM_SE-OD-2022/004679-001
901 404,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
8. December 2022
Zmluva o úvere
404/399/2022
859 950,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Štúrovo, F. Rákócziho 1762/74,76,78,80, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov Štátny fond rozvoja bývania
8. December 2022
Kúpna zmluva
150-2022/6819-13201
836 273,21 € CSFIT s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
7. December 2022
Poskytnutie NFP na realizáciu projektu Zvyšovanie kapacít MŠ - Latoric
276/2022
818 429,31 € Ministerstvo investícií, regio Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s názvom ,,Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské zariadenie v Moldave nad Bodvou"
805/2022
808 717,86 € PB bau, s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou