Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o dielo č. 217/SCŽSK/2023
217/SCŽSK/2023
1 028 947,00 € BM-MONT, s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
22. September 2023
Zmluva o dielo, č. objednávateľa: 196/SCŽSK/2023, č. zhotoviteľa: OS23030515/SK (Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Liptov)
633/2023/OD
989 205,42 € Metrostav DS, a.s. Žilinský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0052/2023
869 400,00 € Obec Jakubany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. September 2023
Zmluva o dielo č. 196/SCŽSK/2023
196/SCŽSK/2023
824 337,85 € Metrostav DS a.s. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
202328
727 440,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Nižný Slavkov
22. September 2023
Záložná zmluva č. 700/294/2023
700/294/2023
715 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pušovce
22. September 2023
Záložná zmluva č. 700/295/2023
700/295/2023
715 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pušovce
22. September 2023
Dodatok č 1 k Zmluve o spolupráci
21/09/2023
691 920,75 € FENIX Plus, s.r.o. mesto Spišské Podhradie
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR520344
041NR520344
674 335,88 € Poľnohospodárske družstvo Sokolce Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BYW9-73-87 zo dňa 25.11.2022
Zmluva 2023-062
659 054,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Šarišské Michaľany
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo
229/2023
658 087,31 € HYDROEKOL, s. r. o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.041KE520308
041KE520308
651 126,60 € AT ABOV, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
Záložná zmluva
700/176/2023
647 990,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pakostov
22. September 2023
Zmluva o dielo č. objednávateľa: 218/SCŽSK/2023, č. zhotoviteľa: 23019 (Vybudovanie záchytného bezpečnostného zariadenia a rekonštrukcia oporného múru (Divina) II. etapa)
594/2023/OD
523 080,00 € BM-MONT, s.r.o., Žilinský samosprávny kraj
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041TT520282
041TT520282
520 320,06 € Medzičilizie, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. September 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDV5-431-65 zo dňa 11.04.2022
3184/2023
508 373,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. September 2023
Dohoda o poskytnutí služby č. CV-150/6-62/2023
CV-150/6-62/2023
499 752,00 € Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Centrum výcviku Lešť
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
0046/2023
484 038,59 € Ministerstvo školstva, vedu výskumu a športu SR Obec Ružindol
22. September 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/09/378
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/09/378
477 180,70 € Obec Lúč na Ostrove Slovenská agentúra životného prostredia
22. September 2023
Szerződés
S2023/00452-002
466 090,00 € Gergely Róbert Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Bt. Obec Rúbaň