Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č. UAVLIFE - 25 - 0307-2022 na zhotovenie výskumnej infraštruktúry
Zmluva o dielo č. UAVLIFE - 25 - 0307-2022 na zhotovenie výskumnej infraštruktúry
833 601,60 € AUTOCONT s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Marec 2023
Dohoda k Rozhodnutiu č. 1404/2022/3-práv. zo dňa 27. 12. 2022 o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Spišská Nová Ves
INE_019/2023
821 260,00 € eurobus a.s. Mesto Spišská Nová Ves
24. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 032-32/23-26/25/04
002070/2023/LSR
811 849,45 € ZUBOR s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
26/2023 K NR SR
775 823,83 € Davetec s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Zmluva o diele - Zriadenie Envirocentra v obci Lemešany 23
Zmluva o diele - Zriadenie Envirocentra v obci Lem
659 779,71 € VEREJNOPROSPEŠNĚ SLUŽBY s.r.o., r.s.p. Obec Lemešany
23. Marec 2023
Záložná zmluva
600/11/2023/ZZ
650 000,00 € VKÚ BYTY s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
Zmluva o úvere č. 246/CC/23
11/2023
500 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Drienov
23. Marec 2023
Zmluva o úvere
600/11/2023
500 000,00 € Obec Harmanec Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO
12/2023
447 465,96 € Tomáš Pohori OBEC Hronovce
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
3/2023
440 400,00 € KATIS s.r.o TEKOS, spol. s.r.o.
24. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 021-21/23-26/25/10
002068/2023/LSR
437 800,00 € KAIMANA COMPANY, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
23. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J363-223-14 zo dňa 2.5.2018
698/2023
418 889,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
23. Marec 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 105/183/2009/VPZ
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 105/183/2009/VPZ
418 209,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Tupolevova 2-4, Bratislava - Petržalka, v zastúpení Bytkomfort - BA, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
32/2022
386 000,00 € Mesto Dolný Kubín AQUA KUBÍN, s.r.o., Športovcov 1182/5
23. Marec 2023
Rámcová zmluva č. 22/2023 o nájme nápojových automatov a dodávke prísad do nápojových automatov
22/23
369 984,00 € Espresso SK s.r.o. Národná transfúzna služba SR
23. Marec 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení
DOH_ SEP-IMRK2-2018-001943
319 228,00 € Obec Nitrianske Pravno Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO č. 90/2023
90/2023
310 638,46 € KAMI PROFIT, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
23. Marec 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dieloč. 02062021
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 02062021
301 244,16 € STAVOTREND MI s.r.o. Obec Lastomír
23. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/32/19B/15
296 449,44 € Deaf group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
ZODI_041/2023
288 316,45 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Mesto Svidník