Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov
24/2023
37 359,00 € Obec Petrovany Acem s.r.o.
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/22
37 355,64 € Miestna akčná skupina Rajecká dolina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/17/19B/4
37 141,75 € Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/37
36 970,56 € Slovenský ústav výstavby a rozvoja bývania, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Marec 2023
Zmluva č. 3/DMT/FKMT o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
106/2023
36 900,00 € Mesto Tornaľa Futbalový klub mesta Tornaľa
23. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/37/060/198
36 371,68 € ZOM Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/26/060/86
36 104,00 € ROZKVET, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
24. Marec 2023
Zmluva o termínovanom úvere č.319/2023/UZ
319/2023/UZ
36 000,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Obec Rudinská
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 01.12.2020
202101310020-01
36 000,00 € Advokátska kancelária Gallo, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Marec 2023
Pojistná smlouva č. 8078525214
PUSR-2023-071
35 750,00 € ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
23. Marec 2023
Rámcová dohoda
16-2023-ŠDaJ-RD
35 582,50 € J. TRANS TRADE s. r. o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
POZ 137/2023
35 400,00 € ULTRAMED s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
2892207_1
35 331,80 € MIVASOFT, spol. s r.o. Mesto Piešťany
24. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-R013-512-004-003
35 245,00 € Občianske združenie Ghemerum VSP - Stredný Gemer
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
329/2023
35 150,86 € DAVID interier design, spol. s r.o. Mesto Trenčín
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/31/060/42
34 232,19 € Mesto Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č.84/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu - "Stavebné úpravy budovy : Materská škola, Námestie Janka Borodáča, 010 08 Žilina"
84/2023
34 020,00 € ArchArt, s.r.o. Mesto Žilina
24. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 22/03a/2023
031/2023
33 960,00 € Lift Servis Levice s.r.o. Mestské kultúrne stredisko Levice
23. Marec 2023
Kúpna zmluva
UVTOS-00967/36-SA-2023
33 300,00 € TiaHome s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca
24. Marec 2023
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 1/2023
115/2023
32 043,10 € Centrum voľného času Nová Baňa Mesto Nová Baňa