Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO520442
041PO520442
54 820,50 € Anna Kondrátová Pôdohospodárska platobná agentúra
21. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/DDZ5
KZP-PO4-SC411-2022-79/DDZ5
53 931,36 € AOC Vranov s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R506-512-007-001
IROP-CLLD-R506-512-007-001
53 144,21 € Rodičovské združenie pri Základnej škole v Novej Bošáci Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
22. September 2023
Zmluva č. 95132-2023/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
95132-2023/710
52 902,07 € FOREST FARM - BS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 242/2023
52 870,00 € Marián Schwarz Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 241/2023
52 816,05 € Dominik Obermajer v zastúpení zákon. zást. Oľgou Obermajerovou Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 238/2023
52 731,00 € Oľga Obermajerová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 240/2023
52 731,00 € Boris Korček Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 239/2023
52 731,00 € Bc. Denis Obermajer Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Zmluva o zabezpečení databázových služieb systému elektronickej evidencie zbierok
SNM-GR-INÉ-2023/3166
51 282,96 € EDICO SK a.s. Slovenské národné múzeum
21. September 2023
Kúpna zmluva
IROP-KZ1-2023
50 026,80 € Béla Simon Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ
21. September 2023
Rámcová dohoda o dodaní prírodného kameniva
2023/0549/O
50 000,00 € Calmit, spol. s.r.o. Mestské lesy Košice a.s.
21. September 2023
Zmluva o termínovanom úvere 1094/2023/UZ. Prekleňovací úver
53_2023
50 000,00 € VÚB Banka a.s. Obec Bystrička
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-244-00887
23-244-00887
50 000,00 € Internetová žurnalistika - Pro Netmedia Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21. September 2023
Kúpna zmluva
IROP-KZ2-2023
49 497,60 € Arpád Arkhely-AÁ PRODUCTION Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-010-001
227/2023
49 161,44 € VSP - Stredný Gemer Mesto Revúca
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-010-001
IROP-CLLD-R013-512-010-001
49 161,44 € Mesto Revúca VSP - Stredný Gemer
21. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGQ9
KZP-PO4-SC411-2023-80/DGQ9
48 703,32 € Obec Oravská Jasenica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. September 2023
Rámcová dohoda (oleje a mazivá pre vozidlá a ostatnú prevádzkovú potrebu)
Rámcová dohoda (oleje a mazivá pre vozidlá a ostatnú prevádzkovú potrebu)
47 468,24 € LubriTEC SK, s.r.o. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
21. September 2023
Zmluva o dielo - Vybudovanie prístrešku pre bicykle ZŠ J.A.Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda
1037/2023
47 346,55 € KG INVEST s.r.o. Mesto Sereď