Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Z M L U V A č. 230226 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230226 08U01_
351 037,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
28. November 2023
Z M L U V A č. 230226 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230226 08U01
351 037,00 € Environmentálny fond Obec Hronské Kosihy
28. November 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2022-005035
335 502,02 € Obec Ostrovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 02255/2023-PKZ -K40191/23.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., k. ú. Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica,
02255/2023-PKZ -K40191/23.00
334 491,42 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
28. November 2023
Dodatok č. 02
DO2_SEP-IMRK2-2022-005035
333 502,02 € Ministerstvo vnútra SR Obec Ostrovany
28. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043NR240017
192/2020/MPRVSR-3010/D1
332 400,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 044BB520423
041BB520423
331 361,10 € Roľníske družstvo HRON Slovenská Ľupča Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
307/568/2023/ZZ
330 800,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica A. Stodolu 162/12, Prievidza, v zastúpení SVB DOM Stodolu 162 Štátny fond rozvoja bývania
29. November 2023
Kúpna zmluva č.157/2023
157/2023
329 670,00 € BLUEMED, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
28. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043KE240016
243/2020/MPRVSR-3010/D1
329 640,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2023
Kúpna zmluva
2023-0285-1164420
326 764,80 € AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 028/02I02-29-V01/2023
028/02I02-29-V01/2023
324 784,95 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Bžany
28. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043KE240017
245/2020/MPRVSR-3010/D1
321 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
29. November 2023
KZ_156/2023
156/2023
318 360,00 € Intes Poprad, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
28. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043KE240015
261/2020/MPRVSR-3010/D1
318 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043NR240015
182/2020/MPRVSR-3010/D1
318 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2023
Z M L U V A č. 230565 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Z M L U V A č. 230565 08U02
303 195,00 € Environmentálny fond OBEC KOMOČA
28. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQA8-221-67 zo dňa 14.12.2022
2023/1957
302 921,92 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Dulov
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
83/2023
300 668,00 € Environmentálny fond Obec Radošovce
28. November 2023
Zmluva č. 230631 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
89/2023
299 102,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52