Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
zmena textu v zmysle čl. 2 Dodatku
204/2022
390 392,38 € Ministerstvo investícií, regio Obec Veľké Leváre
28. November 2022
Z M L U V A č. E4197 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4197 08U02
381 776,00 € Environmentálny fond Mesto Komárno
28. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
4101/2022
368 630,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Košice
29. November 2022
Záložná zmluva č. 500/224/2019
Záložná zmluva č. 500/224/2019
353 626,00 € Obec Podhorie Štátny fond rozvoja bývania
29. November 2022
Záložná zmluva č.500/224/2019
500/224/2019
Doplnená
272 020,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Podhorie
28. November 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
102/373/2022/ZZ
349 990,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sputniková 1078/19, 21, 23, 25, 27, 29, Bratislava - Ružinov, v zastúpení AMC správa nehnuteľností, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2022
Rámcová zmluva o dielo
10860/2022/5400/036
341 069,64 € ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. Železnice Slovenskej republiky
29. November 2022
Dohoda o urovnaní
ZM1008557
340 000,00 € OZIS Rozhlas a televizia Slovenska
29. November 2022
Kúpna zmluva
670/2022/MPRVSR-240
316 655,54 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mestská časť Bratislava-Staré mesto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CCR2-221-94
2022-1265-SORO
313 599,65 € Obec Malé Leváre Bratislavský samosprávny kraj
28. November 2022
Z M L U V A č. E4406 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4406 08U02
313 360,00 € Environmentálny fond Obec Janova Lehota
28. November 2022
Z M L U V A č. E4319 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4319 08U02
306 000,00 € Environmentálny fond Obec Jahodná
28. November 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 804/175/2014
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 804/175/2014
296 480,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Kurská 885/21, 23, Košice, v zastúpení: STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2022
Zmluva o úvere
511/428/2022
296 120,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Žilina, Hlinská 2589/20, Gabajova 2589/17, v zastúpení Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/ Štátny fond rozvoja bývania
28. November 2022
Kúpna zmluva na dodávku 7 ks osobných motorových vozidiel
PRAV/129/2022
294 850,00 € Autopolis,a.s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
29. November 2022
Z M L U V A č. E4205 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4205 08U02
292 471,00 € Environmentálny fond Obec Podkonice
29. November 2022
Kúpna zmluva
464/2022
289 895,54 € Ministerstvo pôdohospodárstva Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
28. November 2022
Z M L U V A č. E4075 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4075 08U02
289 774,00 € Environmentálny fond Obec Radošina
29. November 2022
Z M L U V A č. E4259 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4259 08U02
284 118,00 € Environmentálny fond Mesto Svidník
29. November 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011V977-122-15 zo dňa 09.09.2020
4121/2022
279 473,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín