Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0080/2023
129 892,04 € Obchodná akadémia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Kúpna zmluva
81/2023
129 300,00 € AUTOPOLIS a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (číslo u objednávateľa: 202100996)
202301081/2023
129 093,14 € Záhradníctvo Sadex, s.r.o. Mesto Prešov
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 676/2023
120 000,00 € Gymnázium Šurany Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 677/2023
120 000,00 € Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. December 2023
Zmluva o úvere
105/630/2023
120 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava-Petržalka, Holíčska 3167/19, v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
UPJŠ - 675/2023
120 000,00 € Gymnázium Ladislava Novomeského Senica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. December 2023
Oprava VK na Bernolákovej ulici v Bratislave
ZOD/1086/2023/BVS
114 431,88 € Vortech s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb architekta SKA - vzor A
164/2023
114 000,00 € ARCHICO s.r.o. Domov Seniorov**** Tatranská Štrba
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-82/DQC8
KZP-PO4-SC411-2023-82/DQC8
111 841,28 € Marián Chovanec Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1. December 2023
Modernizácia a rekonštrukcia- Hygienické zariadenia ZŠ
Z6/2023
111 777,11 € SIMA plus Krompachy s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul.
1. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
31/005/23
107 725,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nová Bystrica
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-82/DQA3
KZP-PO4-SC411-2023-82/DQA3
104 655,12 € Marián Chovanec Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1. December 2023
Zmluva č.4647 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
SP/4273/2023
103 995,31 € Enviromentálny fond Mesto Bardejov
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
33/2023
100 876,09 € Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Región Vysoké Tatry
1. December 2023
Záložná zmluva č. 300/51/2022/2
Záložná zmluva č. 300/51/2022/2
100 724,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení Ing. Franitšek Mašlonka, primátor mesta Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
611/578/2023/ZZ
97 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. M. Hodžu 6979/12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Zvolen, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov - Hodžova 6979 Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Príloha k Zmluve o poistení flotily vozidiel č. 9520036599.
P-64/2023/E
95 187,77 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
1. December 2023
Zmluva č. 232230 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru
ZML_2023_139
93 040,49 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava Obec Žemberovce
1. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
31/004/23
92 845,80 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nová Bystrica