Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
65/2023
95 400,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. September 2023
Multifunkčné klbové zametacie vozidlo so zberom odpadu
568/2023
90 208,00 € KONNEX s.r.o. mestská časť Bratislava-Dúbravka
22. September 2023
Mimoriadna dotácia - FK Humenné
566/2023
90 000,00 € Mesto Humenné Futbalový klub Humenné
21. September 2023
Rámcová dohoda č.MAGTS2300258 ako výsledok VO - "Nákup motorových vozidiel"
MAGTS2300258
88 968,72 € Todos s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042TN510056
042TN510056
88 300,00 € Farmárik, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. September 2023
Zmluva o nájme motorového vozidla
66/2023
84 925,92 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. September 2023
Zmluva o dielo
IROP-ZoD-2023
84 610,30 € Nikolett Domján Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2726/2023
82 610,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Habovka
21. September 2023
Zmluva o dielo
č.52/2023
82 560,00 € Janyx s.r.o Obec Nižná
22. September 2023
ZMLUVA O DIELO A O ROZVOJI DIELA
1621/2023
82 440,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
1551/2023-CK
81 439,20 € Ľubomír Haško PALIVÁ Domov sociálnych služieb
22. September 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
VŠ_2023_005_ZŠ_022
80 384,72 € Horesko s.r.o, Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš
22. September 2023
Zmluva o pôžičke
20/09/2023
80 000,00 € Mesto Krásno nad Kysucou KRASBYT, s.r.o.
21. September 2023
zmluva o úvere
700/340/2023
79 620,00 € Obec Granč - Petrovce Štátny fond rozvoja bývania
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2740/2023
79 151,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dolní Bojanovice
21. September 2023
Záložná zmluva č. 505/330/2023
505/330/2023/ZZ
78 990,00 € Anna Jóbová Štátny fond rozvoja bývania
21. September 2023
Rámcová dohoda MAGTS2300260 na konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov
MAGTS2300260
78 000,00 € COEDU Consulting & Education, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. September 2023
Online monitoring a prevádzka v sprísnenom režime - most ID M2717, ev. č. 66-079 – most cez železničnú trať pri odbočke do Biotiky Slovenská Ľupča
1958/1230/2023
77 640,00 € HIŽNAY s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
Zmluva
20/2023
77 350,07 € Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA o.z. Obec Ďurďošík
21. September 2023
Zmluva o dielo
1812307
77 227,06 € Zmluva o dielo Mesto Piešťany