Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/13/19B/5
89 345,49 € Error s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
23. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/32/19B/10
89 174,46 € SILVANIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/12/19B/27
85 408,79 € C.B. ONE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
24. Marec 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru investora
02/2023
81 600,00 € Durestav s.r.o. Združenie obcí Veselé ČOV
23. Marec 2023
Rekonštrukčné práce
6/2023
81 028,75 € Ján Perháč ZŠ s MŠ Novosad
23. Marec 2023
Zmluva o dielo
151/2023
81 000,00 € 2021 s.r.o. Obec Zákamenné
23. Marec 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 309/103/2012/VPZ
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 309/103/2012/VPZ
80 094,94 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mayerova 378, Trenčianska Teplá, v zastúpení Bytové družstvo Trenčianske Teplice Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
Zmluva o dodávke elektriny.
Spr 115/23-1
80 000,00 € Pow-en a.s. Špecializovaný trestný súd
23. Marec 2023
Dodatok č. 18 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 828/2011/UZ
169/15/2023
80 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Farná
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/16/060/11
78 460,11 € TERRA BONA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23. Marec 2023
Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti ul. Komenského
1068/2023
77 000,00 € Homzová Andrea Hanušovce nad Topľou
23. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov
519/23
76 635,88 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Marec 2023
Kúpna zmluva na nehnuteľnosti
281-2967/2023-SzI
75 000,00 € AGRORENT, a. s. Mesto Nesvady
23. Marec 2023
Zmluva o audítorskej činnosti
Zmluva o audítorskej činnosti
71 280,00 € RVC Senica s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
0812305
71 070,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Piešťany
23. Marec 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
69 300,00 € HYDROARCH, s.r.o. Obec Víťaz
23. Marec 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
404/608/2022/ZZ
69 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: SNP 4466/13, Nové Zámky, v zastúpení Bytkomfort, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 308/643/2017
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 308/643/2017
68 370,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hlavná 101, Streženice, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
23. Marec 2023
Rámcová zmluva o vykonaní geodetických prác č. 006/2023 - VO
Z23/023
67 800,00 € GEODETICCA, s. r. o. MH Invest II, s. r. o.
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/12/19B/30
65 982,16 € MURALI s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza