Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
-CRZ-
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
1. Marec 2024
ZoPS - zber a likvidácia odpadov v obci Bobrovec - obec Bobrovec
24/2024
65 172,72 € Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Obec Bobrovec
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služieb - preprava obedov DODATOK č.2
1/2024
14,00 € AMR service s.r.o. Materská škola Smrečany
1. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11329/1
450,00 € Skácel František, doc. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
1. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11329/2
300,00 € Moravčík Ľubomír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
1. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
ID 837
0,00 € Zuzimix s.r.o. Obec Omšenie
1. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001135
170,00 € Marianum Mária Mesárošová
1. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000779
105,00 € Marianum Diana Kollerová
1. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001134
210,00 € Marianum Anna Gubalová
1. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2130000081
168,00 € Marianum Martin Šimonič
1. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001107
170,00 € Marianum Ivana Michalidesová
1. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001106
170,00 € Marianum Ivana Michalidesová
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
H 397/2024
10,00 € Helena Spišiaková Obec Svätý Anton
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 230151 08 U01 o poskytnutí podpory z environmenátlneho fondu formou dotácie
Z 15/2024
0,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava-Ružinov Obec Svätý Anton
1. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy
90/2023/ukončenie
0,00 € EKO HUNKA, sro Stará cesta 512, Chynorany 956 33 Obec Chynorany, Obecný úrad CHYNORANY, Cintorínska 45/1, 956 33
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
zml-29022024
47 000,00 € Ing.arch. Peter Guga – G - ateliér Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
1. Marec 2024
Zmluva o audítorskej činnosti uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite
1_2_2024
1 080,00 € Audítorská spoločnosť s.r.o., Ing. Boris Goga, Jaselská 2206/10, Topoľčany Zariadenie pre seniorov Komfort n.o., Podjavorinskej 2120, Topoľčany
1. Marec 2024
Zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu v meste Dobšiná
TSMD11/2024
153 298,28 € Brantner Gemer s.r.o. Technické služby mesta Dobšiná
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry č. 1/2024/OŠKaCR
202400171/2024
140 000,00 € Presov Hockey a.s. Mesto Prešov
1. Marec 2024
žltý bajk
428/2024
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Tomáš Gál