Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Júl
2022
Príkazná zmluva
22/1/10207/1
204,00 € Eštoková Adriana, prof. RNDr. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
2.
Júl
2022
Príkazná zmluva
22/1/10207/2
233,00 € Evin Emil, prof. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
16/2022/268131964
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Ing. Pavlík Marián
2.
Júl
2022
Komisionárska zmluva
FIN_025/2022
0,00 € Vajsová Dominika Mesto Hriňová
2.
Júl
2022
Kúpna zmluva
VYS_012/2022
301,28 € Rovňaník František Mesto Hriňová
2.
Júl
2022
ZoD - Rekonštrukcia socialných zariadení v budove CVČ Sabinov
DIE_015/2022
0,00 € MH-stav Sk, s.r.o. Mesto Sabinov
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
053/2022
0,00 € Biarinec Rastislav Piešťany MsKS
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
054/2022
0,00 € Bede Tomáš Piešťany MsKS
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
055/2022
0,00 € Špirec Martin Piešťany MsKS
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
056/2022
0,00 € Krejčí Igor Piešťany MsKS
2.
Júl
2022
Nájomná zmluva
486/2/4
1 361,88 € Tilda Csibaová Obec Horná Potôň
2.
Júl
2022
Nájomná zmluva
591/A5
1 565,52 € Herberger Štefan Obec Horná Potôň
2.
Júl
2022
Nájomná zmluva
486/A11
1 462,80 € Renczésová Krisztina Obec Horná Potôň
2.
Júl
2022
Nájomná zmluva
487/B1
1 451,64 € Ozsvald Jozef a Monika Ozsvaldová Obec Horná Potôň
2.
Júl
2022
Nájomná zmluva
591/A6
1 812,48 € Baranyai Jozef a Edita Gállfyová Obec Horná Potôň
2.
Júl
2022
Koledičky - Koljadki, Vianoce 2022 - program slovenských, moravských a ukrajinských detských kolied
178/2022
20 100,00 € Nadácia SPP-Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP Mesto Modra
2.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 číslo: MK-9364/2021-180
182/2022
0,00 € Mesto Modra Ministerstvo kultúry SR , Odbor projektového riadenia
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke časti pozemku "C" KN parc. č. 2041 na nádvorí Mestskej tržnice v Nitre
711/2022
0,00 € Mesto Nitra Rosetta, s.r.o.
2.
Júl
2022
Zmluva o dielo - PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.
1295/2022
18 500,00 € INPRON, s.r.o. Mesto Nitra
2.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskyttovateľovi sociálnej služby
1342/2022
4 534,09 € Mesto Nitra Neuvedené