Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023 - 9
0,00 € Slovak Telekom, a.s. OBEC KOLAČKOV
26. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023 - 10
0,00 € Slovak Telekom, a.s. OBEC KOLAČKOV
26. Január 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_004/2023
0,00 € Mestská časť Košice - Staré mesto
26. Január 2023
Príkazná zmluva č. 19
19/VO/06/2022/EL-KS
0,00 € Komunál – Servis, s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182664 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182664
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182661 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182661
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182660 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182660
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o dodávke elektriny
1540/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Dohoda o prevode a postúpení práv a povinností vyplývajúcich z územného konania
-
0,00 € Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182658 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182658
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
-CRZ-
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o dielo
-CRZ-
38,00 € Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Úľany nad Žitavou v roku 2022
92022
1 000,00 € Poľovnícke združenie Hrubý háj Úľany nad Žitavou Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Príkazná zmluva č. 13/01/2022/KO-KS
13/01/2022/KO-KS
0,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Príkazná zmluva č. 13/01/2022/KO-KS
13/01/2022/KO-KS
0,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o dielo
-CRZ-
38,00 € Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
-CRZ-
0,00 € CMT Group s. r. o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182656 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182656
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182656 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182656
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 117/002/21
117/002/21
0,00 € Prima Banka Obec Úľany nad Žitavou