Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2022
Zmluva o zabezbečení umeleckého výkonu - EVENT PRODUCTION s.r.o.
INE_020/2022
1 760,00 € EVENT PRODUCTION s.r.o. Mesto Hurbanovo
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu
ZoNB č. 7/2022
0,00 € Mária Gapčová, Juraj Gapčo Obec Veľké Zálužie
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu
ZoNB č. 9/2022
0,00 € Magdaléna Spišiaková Obec Veľké Zálužie
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu
ZoNB č. 12/2022
0,00 € Mgr. Monika Hollá Obec Veľké Zálužie
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu
ZoNB č. 10/2022
0,00 € Marek Križan Obec Veľké Zálužie
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 02/2021 zo dňa 01.02.2021
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 02/2021
0,00 € Beáta Vágaiová Obec Veľké Zálužie
27.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ID 631
14 550,00 € Obec Omšenie OZ Telovýchovná jednota Žihlavník
27.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ID 629
300,00 € Obec Omšenie Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava
27.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 178/2021 - Splašková kanalizácia 2. etapa
289/2022
13 776,43 € DK TRADE, s.r.o. Mesto Považská Bystrica
27.
Máj
2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - dodatok
347/2022
0,00 € Ing. Helena Ellie Kukurová Mesto Považská Bystrica
27.
Máj
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 268/2022 o nájme hrobového miesta na pohrebisku
20/2022
17,50 € Bohumil Škríp Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
27.
Máj
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 145/2022 o nájme hrobového miesta na pohrebisku
21/2022
17,50 € Ján Pekár Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
27.
Máj
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 146/2022 o nájme hrobového miesta na pohrebisku
22/2022
17,50 € Ján Pekár Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb v zmysle ust. § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka
1-5_1/2020
1 300,00 € Lucia Babeľová Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
27.
Máj
2022
audit účtovného roka 2021
252/2022
6 960,00 € Petráš audítorská s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
27.
Máj
2022
Dohoda č. 22/46/054/101
SOC_185/2022
0,00 € ÚPSVaR Mesto Spišská Belá
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4-5/2022
15,00 € Ladomirová Milan Demeter
27.
Máj
2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
122/2022/MsP
190,00 € OZ – Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie, Jána Erdélyiho 595/41, Veľké Kapušany 07901 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
27.
Máj
2022
Nájomná zmluva č. 2-5-2022
45/2022
0,00 € Mesto Velké Kapušany Beáta Babiaková
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2-12-2021 zo dňa 17.12.2021
46/2022
0,00 € Mesto Velké Kapušany Karol Váradi