Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/58
173/2024
40,00 € Mesto Sereď Elena Mrvová
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78357-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Juraj Flamík
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78358-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Sedláček
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78359-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Šugár
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78372-1
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Evangelos Leivadiotis
24. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/029
2024/029
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky /Obec Hudcovce Obec Hudcovce
24. Február 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 1/2024
32024
1 250,00 € Mgr. Karolína Šamánková Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Február 2024
Nákup betónových zmestí
00232023
0,00 € SLOVITRANS s.r.o. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
24. Február 2024
Nákup materiálu: štrk, piesok, kameň
0282024
0,00 € SLOVITRANS s.r.o. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
24. Február 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 2/2024
42024
1 250,00 € Mgr. Lukáš Kubík Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Február 2024
Zmluva o dielo
52024
400,00 € Marek Hańderek Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Február 2024
Zmluva o dielo č. 008/2024
202408
107 459,95 € FINANCE - Stav s.r.o. Obec Zuberec
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 1/ 2024 o nájme bytu
1/ 2024
0,00 € Ján Bužo Obec Hlinné
24. Február 2024
Zmluva č. 1/2024
1/2024 FK Javorina Rudlov
0,00 € FK Javorina Rudlov Obec Rudlov
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 2/ 2024 o nájme bytu
2/ 2024
0,00 € Michal Tancoš Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 3/ 2024 o nájme bytu
3/ 2024
0,00 € Peter Bužo Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 4/ 2024 o nájme bytu
4/ 2024
0,00 € Jozef Mitaľ Obec Hlinné
24. Február 2024
Zmluva č. 2/2024
2/2024
0,00 € Klub slovenských turistov Javorina Rudlov Obec Rudlov
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 5/ 2024 o nájme bytu
5/ 2024
0,00 € Imrich Mitáč Obec Hlinné
24. Február 2024
Nájomná zmluva č. 6/ 2024 o nájme bytu
6/ 2024
0,00 € Anton Bužo Obec Hlinné