Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91718
1 500,00 € Peter Hoferica Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Kúpna zmluva
Z/2022/3119/II/RUK/OCOZ
10 819,56 € DUPLEXON s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
5. December 2022
Darovacia zmluva
2428/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Oľga Matulová
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/Z/GA/0157 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/Z/GA/0157 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Združenie Galanta a okolie / Galánta és Vidéke Társulás Trnavský samosprávny kraj
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91763
1 500,00 € Martina Fekiačová, Miroslava Hrončiaková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Kúpna zmluva a zmluva o vecnom bremene
1222022
1 071,00 € Pleva Stanislav, Slavomíra Bukovinská, Ján Šalát, Katarína Vajová Obec Sebechleby
5. December 2022
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_167-2022_2022
0,00 € MUDr. Pavol Buocik Horská záchranná služba
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/09/010/63
0,00 € Obec Čierna Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
5. December 2022
Zmluva o nájme zariadení a tlačové služby ÚEZ č. 304/2022
Z2022-293
41 490,78 € COPY PRINT GROUP a. s. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
5. December 2022
Zámenná zmluva č.2022/189
č.2022/189
0,00 € Mgr. Róbert Tokár Obec Nižná
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-005195
67 002,20 € Obec Baďan Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
5. December 2022
Licenčná zmluva na použitie loga, prípadne ďalšieho grafického znázornenia predmetu priemyselného vlastníctva, MTF STU č. 186/2022
0600/0145/22
0,00 € Alanata a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91846
1 500,00 € Rastislav Ondrejka, Ľubica Ondrejková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Darovacia zmluva
2412/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Lídia Behúlová
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91918
1 500,00 € Lukáš Vlk , Ing. Nikola Vlková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92020
1 500,00 € Jurík Peter r. Jurík Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92021
1 500,00 € JURÍKOVÁ IVETA R.KRASKOVÁ, JURÍK MICHAL ING. Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o nájme bytu pre dôchodcov - byt č. 36 na ulici Južná trieda 25
2022003276
0,00 € Grega Juraj Mesto Košice
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92047
1 500,00 € Ľudovít Turek, Ivana Tureková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92106
1 500,00 € Ing. Matej Kiš, Ing. Magdaléna Kišová Slovenská inovačná a energetická agentúra