Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105451/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Trenčianske Mitice
22. Február 2024
Zmluva o vykonaní pomocných prác
CPPO_ZM_34-OMTZ-2024_2024
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
22. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva
65/2024/ŠVPS/RNM34057480MNN250
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
22. Február 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
92,36 € Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00485-Z
SPO-V03-00485-Z
19 000,00 € Viera Weissová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Zmluva o dielo
17/2024/NPPC-VÚRV
1 800,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Axereal Slovakia s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/099
9 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Holčíkovce
22. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene „Vodovodná prípojka pre BD Mudroňova č. 25,27 Košice – Juh, objekt SO 01 Vodovodná prípojka“
2024000698
238,00 € SPRÁVA DOMOV Košice s. r. o. Mesto Košice
22. Február 2024
Kúpna zmluva č. Z-D-2024-000115-00 (doplnenie údajov _ dátum zverejnenia zmluvy)
13-1/2024
69 441,60 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Krahule
22. Február 2024
Sponzorská zmluva
07/2024
150,00 € COOP Jednota ,SD Obec Lomná
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00543-Z
SPO-V05-00543-Z
22 800,00 € Patrícia Verbová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
798,40 € Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105452/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dolný Ohaj
22. Február 2024
Zmluva o vývoze a skládkovaní odpadu
22-2-2024
0,00 € Služby Šarišské Čierne s.r.o. Obec Kurima
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
15/2024
200,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Karol Šurabík
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105455/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Biely Kostol
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/2024
450,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Róbert Zvonár
22. Február 2024
Kúpna zmluva
10/2024 K NR SR
42 860,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky CITY GASTRO s. r. o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
0007/2024-ŠKSaZ
500,00 € Mesto Šurany Občianske združenie Klub turistov Šurany
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105458/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bohdanovce nad Trnavou