Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1889
28,00 € Jarmila Milatová Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Predaj hnuteľného majetku "Univerzálny kolesový traktor ZETOR FORTERRA 120"
ZoPMS_427_2024
26 700,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. LORRY, s.r.o.
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1890
28,00 € Kristína Macejková Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1891
28,00 € Richard Szekeres Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
0,00 € Obec Sihelné Obec Sihelné- drobná prvádzka
20. Jún 2024
Predaj hnuteľného majetku "Univerzálny kolesový traktor ZETOR FORTERRA 120"
ZoPMS_428_2024
21 900,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. LORRY, s.r.o.
20. Jún 2024
Darovacia zmluva č. DN 01/2024
ZDH-15-2024
2 828,78 € Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1892
35,00 € Ján Šmida Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1893
35,00 € Anton Sipos Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/37/2024
15,00 € Obec Budča Agáta Gašparová
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1894
35,00 € Miroslav Garaj Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela
FF 116/2024
80,00 € prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070DQK8
44 797,78 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Kráľova Lehota
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1895
35,00 € Daniel Jurčo Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2/2024
C2024002
0,00 € Remenec Juraj Obec Kunerad
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1896
35,00 € Darina Codorová Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3831, Jasenov
153-4200/144ZNH/2023
215 957,64 € MOUREZ s. r. o. Vranov n. T. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1897
35,00 € Igor Spevár Slovenské národné múzeum
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
144/2024
20,00 € Obec Pastuchov Jaroslav Ryba
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1898
35,00 € Ing. Marián Hornáček Slovenské národné múzeum