Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o grantovom účte
32/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Dulov
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2023
64/2023
3 000,00 € OZ Dulovské mažoretky Yvett Dulov
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
111/2023
10,00 € František Černuška Dulov
26. Január 2023
Zmluva č. C/253/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Dolná Mariková
2/4/2023
1,50 € Obec Dolná Mariková Ivan Hodža
26. Január 2023
Zmluva č. C/1/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Dolná Mariková
3/4/2023
2,50 € Obec Dolná Mariková Emília Adamčíková
26. Január 2023
Spolupráca pri zabezpečovaní stravovania detí a zamestnancov Špeciálnej MŠ v Prievidzi
2022_0048
0,00 € Spojená škola internátna Mesto Prievidza
26. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
č. 55/2023/CRZ
438,58 € MBB a.s. Eva Dinková, František Bartoš
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
75/01/2023
14,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Jaroslava Lehutová
26. Január 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 193/2223
9013/0030/23
2 442,00 € Bc. Alexandra Očková Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Január 2023
Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytovaní služieb č. 55009369
55009369
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Horná Breznica
26. Január 2023
Dohoda č. 2023/0075 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2023/0075
1 050,00 € Jaroslav Gregor Trenčiansky samosprávny kraj
26. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 322/2023
č. 322/2023
0,00 € Ján Táska Obec Kočín - Lančár
26. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
7/4/2023
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
26. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených
52119467-20112020
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. DP Line s.r.o.
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1178/22
1178/22
0,00 € BARDBYT, s.r.o. J.K.M.P STAV s. r. o.
26. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 322/2023
č. 323/2023
0,00 € Ján Táska Obec Kočín - Lančár
26. Január 2023
Zmluva o dielo
4/2022
18 466,08 € TOMLUX, s.r.o. Obec Semerovo
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby v pestovnej a ostatnej lesníckej činnosti
81/2023/99
0,00 € Daniel Kubovčík Mestské lesy Košice a.s.
26. Január 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 207/2023, číslo: 9/2023
Spr.: 207/2023
250,00 € JUDr. Lenka Bradáčová, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
2/2023/ODDSS
29 250,00 € DOMINIK n. o. Banskobystrický samosprávny kraj