Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o ubytovaní č. 20/ON-2023
CPPO_ZM_20-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Anna Demčáková
26. Január 2023
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory č. 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - PHD krátka mobilita štúdium - 5
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory č. 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - PHD krátka mobilita štúdium - 5
1 930,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
26. Január 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 44/2223
9013/0031/23
2 032,00 € Ing. Peter Nižňan Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Január 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastnictva nehnuteľnosti
44/2023
3,35 € Siposova Maria Obec Tvrdošovce
26. Január 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5273/2023/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
26. Január 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. ŠJ3/2022 o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2022/23
Dodatok č. 1 ku zmluve č. ŠJ3/2022 o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2022/23
0,00 € Stredná športová škola Spojená škola, Košice, Alejová 6
26. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bertotovce
0,00 € Obec Bertotovce Štatistický úrad SR
26. Január 2023
Dohoda č. 2023/0074 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2023/0074
1 050,00 € Mária Borovicová Trenčiansky samosprávny kraj
26. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1177/21
1177/21
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Vladimír Pomikala – VPmont
26. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
č. 42/2023/CRZ
149,29 € MBB a.s. Sylvia Kováčová
26. Január 2023
Kúpna zmluva _ 14 _ 2023
14/2023
5,00 € Juraj Blaško Psychiatrická nemocnica, Kremnica
26. Január 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
5.dp-26-4/2023
35,28 € Tibor KEREKEŠ Ministerstvo obrany SR
26. Január 2023
Zmluva o dodaní tovarov “ WiFi pre teba v obci Rajčany“
2023/04
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Rajčany
26. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
012023
0,00 € Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo Inspiro Ivanka pri Dunaji
26. Január 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
6600000419
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
8/2023/UVLF
2 011,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Anita Sventeková
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čierne v roku 2023
1/2023
20 000,00 € Obec Čierne Športový klub Čierne
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
15/2023/ODDSS
38 550,00 € Dom matky Terezy n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva o dielo
,,
26 044,49 € Miroslav Adamove Obec Breznička
26. Január 2023
Zmluva o dielo
T/VO/10
23 803,68 € JUTEX SLOVAKIA,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov