Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Devínska Nová Ves
151/2024
3 220,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
547/2024
81,76 € Orange Slovensko a.s. Mesto Zvolen
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
524/2024
240,00 € Mesto Skalica SRRZ-Rodičovské združenie pri ZŠ Strážnická Skalica
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
525/2024
800,00 € Mesto Skalica Smerovky
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
526/2024
1 200,00 € Mesto Skalica Barbarkovo, o. z.
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
527/2024
200,00 € Mesto Skalica ALEX A SEBASTÁN n.f. Skalica
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
528/2024
2 800,00 € Mesto Skalica Mikádo
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
529/2024
1 250,00 € Mesto Skalica Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
299/2024
0,00 € Mesto Vráble HSH
21. Máj 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č. Z311071CKT8 - projekt: Manažment údajov mesta Komárno
504/2024
308 762,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Komárno
21. Máj 2024
Bikesharing
969/2024
20,00 € Mestské služby mesta Trnava Viktória Heldová
21. Máj 2024
bikesharing
970/2024
20,00 € Mestské služby mesta Trnava Dávid Baxa
21. Máj 2024
Nájom hrobu č. 142 k hrobovému miestu č. 2/142
225/2024
70,00 € MESTO DETVA Jolana Klimová
21. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi HLM a spoločnosťou Zátišie 1, s.r.o., týkajúca stavby "Predĺženie Tomášikovej"
MAGBO2400054
0,00 € Zátišie 1 s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
96/EU/2024
500,00 € Závodisko, š.p. Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
21. Máj 2024
Nájomná zmluva
4345/2022/LSR
144,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
21. Máj 2024
Zmluva č. 005/2024/SDV o duálnom vzdelávaní
Zmluva č. 005/2024/SDV o duálnom vzdelávaní
0,00 € Eurocentrum Reality, s. r. o. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
21. Máj 2024
Zmluva o dielo "Oprava systému ozonizácie na KP v ZH"
50/2024
30 414,00 € OZONTECH, s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20242028
0,00 € encare, s.r.o. Základná škola, Tulipánová 1, Nitra
21. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
108444/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov