Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
75017
3 352,00 € Dana Kondorová, Peter Čintalan Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Darovacia zmluva
343/2022
13 400,00 € Maltézska pomoc Slovensko o. z. Finančné riaditeľstvo SR
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
75443
2 720,00 € Pavlína Ondrejková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Kúpna zmluva
43/2022
83 040,00 € Bach corporation, s.r.o. Obec Vavrišovo
5. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
44/2022
0,00 € Obec Vavrišovo ADOS - Majzlíková, s.r.o.
5. December 2022
Nájomná zmluva č. 11/2022
422022
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Bibimed, s.r.o.
5. December 2022
Nájomná zmluva
30201/NZ+VB-033/2022/Lisková/7596-04/0920/DPP
31,03 € Marta Grenčíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2022
Dodatok č.11 k Zmluve č.1010132006
1010132006
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Častkovce
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
75845
3 060,00 € Jozef Horvtáh Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 37/22/HMB-ZoVZP č. 10
CRZč.5630/2022/LSR
0,00 € Horehronské múzeum LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
76257
3 400,00 € Samuel Hajko Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
77509
3 400,00 € Kresáková Jana Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Nájomná zmluva č.122022
122022
350,00 € Mário Jobb Správa cestovného ruchu Senec s,r.o.
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
78052
3 400,00 € Petík Lukáš, Petra Petíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Rámcová kúpna zmluva - Jozef Mačuga -SM
Rámcová kúpna zmluva
0,00 € Jozef Mačuga-SM Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
78958
1 750,00 € Michalica Peter, Gabriela Michalicová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
79212
1 750,00 € Marian Kolesar, Simona Kolesarová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
79292
1 500,00 € Michalica Peter, Gabriela Michalicová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
79994
3 400,00 € Adriana Kumštárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
81007
1 500,00 € Ing. Peter Gonščák, Eva Gonščáková Slovenská inovačná a energetická agentúra