Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
85381
2 720,00 € Martin Kováč, Martina Kováčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86022
1 213,00 € Róbert Diera, Mariana Dierová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86342
1 500,00 € Mgr.Tomáš Chlebana, Mgr.Kristína Chlebanová, rod.Gardianová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Príkazná zmluva č.31/2022
31/2022
150,00 € RNDr. Pavol Rapavý Mestské kultúrne stredisko
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87010
1 478,00 € Erik Rečok, Anna Semanová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87106
2 822,00 € Štefan Molnár, Ing. Martina Molnárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87451
3 400,00 € Eva Sabolová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
30/2022
0,00 € Espik Group s. r. o Základná škola s materskou školou
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87956
1 125,00 € PaedDr. Róbert Majzlík, PhD. Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Nižná Rybnica
5. December 2022
mlieko a mliečne výrobky
18/2022
10 525,75 € Milsy, a.s. „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
5. December 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-093/2022/Lisková/7596-04/0920/DPP
14,66 € Eva Macková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87969
1 500,00 € Eva Sabolová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2.mb-EL 4/8-23-262/2022 Ubyt.
4,00 € Štefan ŠTIBER Ministerstvo obrany SR
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88235
1 480,00 € Ing. Pavol Havelka Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88572
1 500,00 € Ing. Peter Hvizdoš, Ing. Slavomíra Hvizdošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88729
3 400,00 € Ján Chaban, Milena Chabanová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88847
1 500,00 € Martin Kinský Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 400/204/2022
400/204/2022 Dodatok k zmluve o úvere
447 190,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Pribeta
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89196
2 957,00 € Tomáš Tarábek, Táňa Tarabeková Slovenská inovačná a energetická agentúra