Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III. tried v rámci PSK, II. etapa
73-1000/37VS/2022 dodatok č. 1
3 472 127,12 € EUROVIA SK, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
5. December 2022
Nájomná zmluva č. 1/2022
1/2022
0,00 € Obecný úrad Zborov nad Bystricou Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89219
1 500,00 € Martin Kasáš, Katarína Kasášová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89513
1 500,00 € Alojz Lenkavský, Mária Lenkavská Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89520
1 233,00 € Pipich Peter, Barbora Pipichová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89539
1 500,00 € Štefan Tomášek, Zuzana Tomášeková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89600
1 500,00 € Pavol Jurica, Dana Juricová, r. Cabalová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 43NDOS000219
42/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
5. December 2022
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2.mb-EL 4/8-23-263/2022 Ubyt.
0,00 € Matej HOJNOŠ Ministerstvo obrany SR
5. December 2022
Kúpna zmluva č. 2022/271 – laboratórne prístroje a zariadenia
6200003161
41 971,44 € Mettler - Toledo s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89784
1 500,00 € Eduard Vyrostek, Veronika Vyrosteková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89799
1 500,00 € Mgr. Daniela Kožiková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89878
2 176,00 € Jana Gicová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-095/2022/Lisková/7596-04/0920/DPP
0,21 € Margita Maslová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/41/012/113
0,00 € Obec Čečejovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/010/33
0,00 € Obec Hrabovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/012/84
0,00 € Obec Hrabovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90313
1 500,00 € Ján RYBKA, Jaroslava RYBKOVÁ r. Brišová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/012/18
0,00 € Obec Marhaň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/012/34
0,00 € Obec Krivé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov