Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866381-2-2024-NZKN
805866381-2-2024-NZKN
54,00 € Železnice Slovenskej republiky magnetickefoto, s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných úprav a dodávok pre stavbu Rekonštrukcia Domu smútku v Slanci
ZS_010/2024
140 516,41 € BaUstav corporation s.r.o. Obec Slanec
13. Jún 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového pistenia
2409639791
15,01 € Generali Poisťovňa Obec Polina
13. Jún 2024
darovacia zmluva č. 82
11/2024
2 000,00 € Mária Sádovská „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
13. Jún 2024
Zmluva o dielo D. Daloš HFS 15.06.2024
2024-145
340,00 € Drahoš Daloš Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
13. Jún 2024
ZMLUVA o prenájme priestorov kultúrneho domu
26/2024
100,00 € Obec Mokrá Lúka Dušan Oravec
13. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
810/201/2024/ZZ
80 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Trieda 1. mája 2500/55, Spišská Nová Ves, v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
13. Jún 2024
Rámcová zmluva na bravčové a hovädzie mäso
64/2024
24 960,00 € Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2024-0261-1103101
1 500,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Obec Hiadeľ
13. Jún 2024
Zmluva o dielo D. Kubizna HFS 15.06.2024
2024-146
100,00 € Daniel Kubizna Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
13. Jún 2024
Zmluva o prevádzkovaní triedeného zberu
RZ-SVGE0524202403
0,00 € ENVI-PAK, a. s. Obec Hiadeľ
13. Jún 2024
Zmluva o dielo J. Murín HFS 15.06.2024
2024-147
600,00 € Ján Murín Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024037038
40,00 € Obec Bešeňová Pincelová Margita
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024036
20,00 € Obec Bešeňová Brosková Margita
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024012013
40,00 € Obec Bešeňová Pepucha Pavol
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024086
20,00 € Obec Bešeňová Kovács Gabriel
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
57
0,00 € Obec Hiadeľ Iveta Kubíčková
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
40/2024
300,00 € Ján Mokriš Zemplínske múzeum v Michalovciach
13. Jún 2024
Zmluva o dielo L. Greguš HFS 15.06.2024
2024-148
150,00 € Lukáš Greguš Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k ZoD č. 289/2023/OSMaI - Konzervatórium Žilina - nadstavba a prestavba
289/2023/OSMaI_D1
77 290,32 € Lu - Vas, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj