Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/14/54E/19
0,00 € Ladislav Zsoldos Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/13/54E/61
0,00 € Barbora Repová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28.
Január
2022
DODATOK č. N20200109005D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200109005D02
5 120,13 € Mesto Myjava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Január
2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/14/060/3
7 909,15 € Ing. Erika Szalayová - Pseudosphera-B Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/13/54E/65
0,00 € Martin Pališčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28.
Január
2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/14/060/4
7 909,15 € Zuzana Kucsorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Darovacia zmluva
01/2022
0,00 € Vojenská podporná nadácia Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/29/054/10
3 842,80 € Oxygen Alfa s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28.
Január
2022
DODATOK č. N20200117004D01 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200117004D02
5 394,32 € Mesto Vranov nad Topľou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/14/54E/55
0,00 € Tibor Takács Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/29/054/12
13 624,56 € Dom seniorov Lučenecké kúpele n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/14/54E/74
0,00 € Štefan Ódor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/19/54E/97
0,00 € Milan Čenták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28.
Január
2022
DODATOK č. N20200108001D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108001D02
4 978,48 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/19/54E/90
0,00 € Štefan Pavlikovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/37/54E/107
0,00 € Vladimír Fedor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
Január
2022
DODATOK č. N20200110001D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200110001D02
5 049,49 € Obec Bátovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Január
2022
Darovacia zmluva
Z022022
200,00 € Vojenská podporná nadácia Detský domov Košická Nová Ves
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/37/54E/107
0,00 € Vladimír Fedor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/6514 zo dňa 18.06.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/6514 zo dňa 18.06.2020
0,00 € Ing. Peter Mráz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice