Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Nájomná zmluva č. 2/2022
Nájomná zmluva č. 2/2022
0,00 € Kysucké múzeum, pracovisko Múzeum kysuckej dediny - Skanzen Vychylovka Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90587
3 400,00 € Radoslav Kmec, Silvia Kmecová, rod. Sláviková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90762
1 500,00 € Ing. Michal Mišlan, MBA Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva 2022/ORG/R/F/TT/0577 o poskytnutí grantu
Zmluva 2022/ORG/R/F/TT/0577 o poskytnutí grantu
27 000,00 € Základná škola s materskou školou, Komenského 3, Smolenice Trnavský samosprávny kraj
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90808
3 008,00 € Jozef Papula, Martina Papulová r. Langová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90818
3 008,00 € Jozef Papula, Michaela Trajtelová, r. Papulová, Mgr. Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Nájomná zmluva
158707-4
148,87 € Obec Raková Juraj Šuška
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90824
3 008,00 € Lang Zdenko, Marcela Langová, r. Gejdošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb
PB1/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Močiar
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90825
3 008,00 € Lang Zdenko, Daniela Langová, r. Matejčíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90854
3 008,00 € Blažej Strapec Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91035
1 500,00 € Ing. Jozef Chalupecký Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91134
1 500,00 € Ing. Kamil Šindlery Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
zimná údržba
9/2022
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metroló Verejnoprospešné služby Karlova Ves
5. December 2022
pozáručný servis IS SAMO
10/2022
150,00 € TRIMEL, s.r.o. Verejnoprospešné služby Karlova Ves
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91159
3 400,00 € RNDr. Adriana Talánová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/KGA/0173 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/KGA/0173 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Združenie Galanta a okolie / Galánta és Vidéke Társulás Trnavský samosprávny kraj
5. December 2022
Zmluva o dielo
ZoD 109/2022
186,00 € Marcela Berešíková Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
5. December 2022
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
837/2022
1 000,00 € Ing.Mgr.Katarína Košútová Univerzitná nemocnica Martin
5. December 2022
Zmluva na zabezpečenie stravovania 26/2022
26/2022
0,00 € Včízslava Matisová, FO Stredná odborná škola informačných technológii, Ostrovského 1, Košice