Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 26/2023
Nájomná zmluva 26/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Miloš Líška
1. Marec 2024
Zabezpečenie potrieb Mandanta
145/2024
5 000,00 € IT-PRO.one, s. r. o. Mesto Dolný Kubín
1. Marec 2024
Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov
194/ZML/DOD/2024
0,00 € ELEKOS Obec Rudník
1. Marec 2024
Zmluva na poskytnutie služieb
Zmluva na poskytnutie služieb 5/2023
0,00 € PM Management s.r.o. Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 27/2023
Nájomná zmluva 27/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Gastro Turiec, s. r. o.
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 28/2023
Nájomná zmluva 28/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Gastro Turiec, s. r. o.
1. Marec 2024
Zmluva č. 2023 KGR POP3ZŠ PKPO 812 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektu aktív v rámci nár. projektu
Zmluva č.2023 KGR POP3ZŠ PKPO 812
0,00 € Národný inštitút vzdelávaniaa mládeže Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
1
42,84 € Obec Hiadeľ Bc. Marcel Fudor, Bc. Alena Fudorová
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 29/2023
Nájomná zmluva 29/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Miroslav Mojžiš
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 30/2023
30/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Ján Vaňko
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb cestovného ruchu
5
2 223,00 € Ing. Margita Bosáková -CK GITA Obec Kráľov Brod
1. Marec 2024
Nájomná zmluva - Mesto Hurbanovo
-CRZ-
0,00 € Základná škola
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 33/2023
Nájomná zmluva 33/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Florbalový klub Turany
1. Marec 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore projektu Dajme spolu gól
Dodatok č. 2
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Slovenský futbalový zväz
1. Marec 2024
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
0,00 € Jana Zahradníková Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady
58/2024
1 881,80 € MUDr. Miroslav Kmeť, MBA, MPH Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6907/2023/LSR
0,00 € Mgr. Ján Semjon LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 31/2023
Nájomná zmluva 31/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Ing. Lucia Bochničková
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi
5/2024
2 400,00 € Szabo Familia s.r.o. Obec Macov
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 32/2023
Nájomná zmluva 32/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Ing. Radovan Dubovec