Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2022
DODATOK č. N20200116006D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200116006D02
5 101,60 € Mesto Hanušovce nad Topľou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Január
2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/28/059/9
8 541,84 € Auto Moto Pneu, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
28.
Január
2022
DODATOK č. N20201228001D01 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20201228001D01
5 056,98 € Obec Čirč Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Január
2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/35/012/33
0,00 € Obec Ľubiša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/37/54E/78
0,00 € Hieu Tran Van Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
Január
2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/35/012/31
0,00 € Obec Slovenské Krivé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
28.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Dohode č.21/18/54E/208 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č.2 v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zá
Dodatok č.1 k dohode č. 21/18/54E/208
0,00 € Bc. Ľubica Svobodová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28.
Január
2022
Dohoda §54, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života
22/37/054/29
3 846,04 € Obec Uzovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
Január
2022
DODATOK č. N20200108005D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108005D02
5 227,57 € Mesto Čierna nad Tisou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/17/54E/26
0,00 € Nikola Liptáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/37/54E/182
0,00 € Marek Blaščák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
Január
2022
Zmluva č.KŠ/ZO/2022KŠ15711-4 o poskytovaní služieb o oblasti kyberšikany
22022
0,00 € Dosťbolo.sk, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Sabinov
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/10/54E/59
0,00 € Richard Klinčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/37/54E/92
0,00 € Vladimír Trinaca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
Január
2022
dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody č. 22/44/54E/3 zo dňa 11.01.2022
0,00 € Vojtech Šarišský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
Január
2022
DODATOK č. N20200110005D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200110005D02
5 549,75 € Mesto Zvolen Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Január
2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/15/059/9
9 918,04 € RAFY.s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/37/54E/22
0,00 € Ing. Alžbeta Hamarová, autorizovaný stavebný inžinier Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
Január
2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/15/059/8
9 918,04 € RAFY.s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/37/54E/81
0,00 € Jozef Slivka - DJ Johny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov