Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000736
168,00 € Marianum Ing. Anton Loula
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001050
210,00 € Marianum MUDr. Ján Krkoška
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001052
170,00 € Marianum Mgr. Katarína Fraňová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001051
170,00 € Marianum Gizela Panáková
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1050000078
105,00 € Marianum Jozef Hvišč
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000445
170,00 € Marianum Ing. Ivan Lechner
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001063
170,00 € Marianum Katarína Gajdárová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001062
105,00 € Marianum Ivan Biščo
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001061
105,00 € Marianum Ivan Biščo
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000447
170,00 € Marianum PeadDr. Marta Murgašová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000743
189,00 € Marianum Emília Mislovičová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001081
168,00 € Marianum Mgr. Jana Trúsiková, PhD.
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000448
170,00 € Marianum Ing. Marta Minarovičová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1050000079
210,00 € Marianum Miroslav Mališ
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2130000075
210,00 € Marianum Erna Ondrovičová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001064
210,00 € Marianum Ing. Emerencia Závadská
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1060000126
140,00 € Marianum Mgr. Naděžda Sebestyénová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001087
153,00 € Marianum Ing. Peter Suchánek
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001065
170,00 € Marianum Desanka Marcelová
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001086
210,00 € Marianum Ing. Karol Marso