Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o nájme
678/2022
0,00 € SKAL & CO, spol. s r.o. Erika Allan
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti komunitného života
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy
7 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Lemešany
6. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby
1110/2022
0,00 € Mesto Brezno Monika Filadelfiová
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby
1105/2022
0,00 € Mesto Brezno MUDr. Davorín Dibák
6. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby
1098/2022
0,00 € Mesto Brezno Pavlína Sitarčíková
6. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/38/010/46
0,00 € Obec Chmeľnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/38/010/22
0,00 € Obec Kamienka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. December 2022
Darovacia zmluva
29/2022
304,80 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Nitrianska Blatnica
6. December 2022
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzky - SO 112-00, SO 142-00 na R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa
ZM/2022/0471
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Prešovský samosprávny kraj/Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
6. December 2022
D O H O D A č. 22/31/012/64
539/2022
0,00 € UPSVaR Obec Jesenské
6. December 2022
Zámenná zmluva č. 1/ZZ/2022
1/ZZ/2022
0,00 € Obec Košická Belá Ladislav Granec, Ing.
6. December 2022
Zmluva o výpožičke
1201/2022
0,00 € Mesto Poprad Ing. Slavomír Božoň
6. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 412/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky
626/2022
0,00 € Vstúpte, n.o. Mesto Malacky
6. December 2022
Zmluva o výpožičke
02/107001/2022-VYP
0,00 € Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
6. December 2022
Zmluva o spolupráci
106/2022/1
0,00 € Krajský súd v Bratislave Okresný súd Pezinok
6. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - číslo zmluvy A9449411
Spr 390/2022
1 032,00 € Orange Slovensko a.s. Krajský súd v Žiline
6. December 2022
Zmluva o vykonaní pomocných prác uzavretá v zmysle ustanovenia §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Spr. 3310/2022
8 500,00 € ÚVV a ÚVTOS Bratislava Okresný súd Bratislava V
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
202200030/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ABC-Centrum voľného času
6. December 2022
Zmluva o podm.NP
0000008827
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Stora Enso Wood Products GmbH
6. December 2022
Dohoda o cene-vývoz
0000120568
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.