Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník - časť predmetu zákazky
77/2022
0,00 € COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o Obec Rohožník
6. December 2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia chodníka pri Športovej hale Malina
651/2022
107 573,47 € NO LIMIT SK s.r.o. Mesto Malacky
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP (fakturácia)
628/2022
3 600,00 € Ľubica Mackovichová Mesto Malacky
6. December 2022
Zmluva o zabezpečení vytvorenia audiovizuálneho diela a licenčná zmluva
ZM2030985
300,00 € gotthardt film s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2030970
500,00 € Slavomír Zrebný Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM2030904
4 000,00 € SpyGER ARTS Studio s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluva č. ZM/2021/0431 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zmluva o zriadení vecného bremena v k. ú. Bidovce a Ďurďošík
DZM/2021/0431/0002
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Ďurďošík
6. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107848
2 000,00 € Dobišová Kamila Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2030805
350,00 € Folklórna skupina RAKOVČAN Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZAZNAMENANÍ PODUJATIA
ZM2030797
0,00 € MOSTY - GESHARIM o.z. Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Zmluva o zabezpečení vytvorenia AVD a licenčná zmluva
ZM2030689
420,00 € Carmenfilm s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Dodatok č.1 k dohode č. 21/22/010/23
2022/051
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 03180 Liptovský Mikuláš Obec Závažná Poruba
6. December 2022
Poistná zmluva
2022/050
4,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava Obec Závažná Poruba
6. December 2022
Zmluva o dielo
P-104-0012/22 (G-2860.01/9500708892)
7 800,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Siemens s. r. o.
6. December 2022
Zmluva o postúpení pohľadávok č. 09/2022
ZM/2022/0474
1 034 225,04 € PAYWELL a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6. December 2022
D-5_Dodatek č. 5 k Zmluve č. 011705_2018 o príspevok na vydávaní časopisu
D-5_Dodatek č. 5 k Zmluve č. 011705_2018 o príspevok na vydávaní časopisu
0,00 € Vysoké učení technické v Brně Ústav informatiky Slovenská akadémia vied v.v.i.
6. December 2022
Zmluva o umiestnení a prevádzakovaní objektu štátnej hydrologickej siete
5.12.2022
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Trstené pri Hornáde
6. December 2022
Zmluva o dielo
17/190112/2022
1 500,00 € Ing. Marek Novák, PhD. Technická univerzita v Košiciach
6. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
151/2022
100,00 € Václav Macek Slovenský filmový ústav
6. December 2022
finančný dar
843/2022
300,00 € Mesto Žiar nad Hronom Daniela Kuchárová