Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
zmluva - P. Sabová - moderovanie
272/2023
100,00 € Mgr. art. Petra Sabová Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
28. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu č. 23116
49/2023
0,00 € Nadácia Kia Slovakia Obec Krasňany
28. November 2023
Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
48/2023
6 906 210,00 € T+T, a.s. Obec Krasňany
28. November 2023
Zmluva o dielo
47/2023
22 671,06 € Fendi, s. r. o. Obec Krasňany
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-127
30 340,20 € Eva Hladíková Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Zmluva č.SPZ2023/02716 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
SPZ2023/02716
814,38 € Szabolcs Nagy Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-126
32 038,81 € Danka Rosiarová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
TvU_2023_Re_181
1 300,00 € City Investments, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
28. November 2023
Zmluva jednorázová č. JZ - 2023038
72/2023
1 276,00 € ElóKONCERT PROMOTION, Adrienne Toroková Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára-Csaplár Benedek VMK
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-125
30 340,20 € Viera Šintajová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Darovacia zmluva
27/2023
1 496,96 € SRRZ-RZ pri Základná škola Jakubov Základná škola Jakubov
28. November 2023
3. Dodatok č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/APZ5/D3 k Zmluve o poskytnutí NFP
PRO_015/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Hurbanovo
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-124
63 228,32 € Mária Ambrózová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Zmluva o nakladaní s odpadmi
INE_062/2023
0,00 € Mesto Sabinov ESPIK Group s.r.o.
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 56/O-23
56/O-23
400,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Maškovce
28. November 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-123
77 912,32 € Mgr. Martina Rodáková Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. November 2023
Protokol o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku - Pamätník víťazného boja ZNB
KP-2023-008
0,00 € Okresný úrad Žilina Obec Varín
28. November 2023
Dodatok č. 6
1-7/6/2011
0,00 € EKO HUNKA, sro Stará cesta 512, Chynorany 956 33 Obec Chynorany, Obecný úrad CHYNORANY, Cintorínska 45/1, 956 33
28. November 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve
085/1/2017
0,00 € E-cycling s.r.o.,Robotnícka 10, 97401 Banská Bystrica Obec Chynorany, Obecný úrad CHYNORANY, Cintorínska 45/1, 956 33
28. November 2023
Kúpna zmluva
2023/60
876,00 € Mária Chamillová Obec Ihľany