Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0099/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0748/2022
10 960,00 € Slovenská gymnastická federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0044/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0747/2022
11 445,00 € Slovenská basketbalová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0041/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0746/2022
242,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0088/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0760/2022
393,00 € Slovenský zväz psích záprahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Kúpna zmluva
2022/12/01
0,00 € Pavol Haborák, Anna Haboráková Obec Šarišské Dravce
8. December 2022
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
08122022
0,00 € Obec Blahová Obec Bláhová
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0087/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0759/2022
546,00 € Slovenský zväz orientačných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0010/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0758/2022
18 937,00 € Slovenský zväz hádzanej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku soc. služby v zariadení pre seniorov
Tolerancia II. zmluva
1 200,00 € TOLERANCIA22 n.o. - Zariadenie soc. služieb - zariadenie pre seniorov Obec Žirany
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0107/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0757/2022
18 295,00 € Slovenský zväz cyklistiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku soc. služby v zariadení pre seniorov
Tolerancia I. zmluva
600,00 € TOLERANCIA22 n.o. - Zariadenie soc. služieb - zariadenie pre seniorov Obec Žirany
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0035/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0756/2022
4 490,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0025/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0755/2022
35 001,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
72/2022
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
8. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0105/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0754/2022
701,00 € Slovenský lukostrelecký zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0023/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0753/2022
98 143,00 € Slovenský futbalový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Rámcová dohoda
Z202215107_Z
21 550,00 € MIK, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
8. December 2022
Rámcová dohoda
Z202215106_Z
17 900,00 € Liana Jesenská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
8. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215092_Z
260,00 € HTONER SLOVAKIA s. r. o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215095_Z
10 560,00 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave