Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
703/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Hlohovec
6. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb - zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov
692/2022
0,00 € FCC Hlohovec, s.r.o. Mesto Hlohovec
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
1096/2022/MPRVSR-830
106 832,14 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. December 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/01/2020 z 11.12.2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/01/2020 z 11.12.2020
95 906,76 € EKO - FBB s.r.o. Obec Soľ
6. December 2022
Preventívna údržba a nepredvídateľné opravy frekvenčných meničov
ZOPS/910/2022/BVS
240 000,00 € TECHNOPLUSS, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. December 2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
7013/2022
5 000,00 € Bc. Natália Štrama Fond na podporu vzdelávania
6. December 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1010292006 – Kopaničiarska odpadová spoločnosť
102/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Obec Bošáca
6. December 2022
Darovacia zmluva č. 24/2022 (zhodnotenie ZF)
205/2022
0,00 € Milada Oberbüchlerová Kysucké múzeum
6. December 2022
Zmluva o dočasnom výkone zimnej údržby
2911202
0,00 € Peter Bundzel Obec Nedožery - Brezany
6. December 2022
Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľného majetku.
15-2022-ZZ-OPSM
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Mesto Nové Mesto nad Váhom
6. December 2022
Dotácia z participatívneho rozpočtu na rok 2022 vov ýške 2300,- €
Z252/15420/2022
1 550,00 € Castrum Sancti Georgii Mesto Svätý Jur
6. December 2022
Zmluva o nájme telocvične ZŠ s MŠ Viliama Záborského - Ján Krahulec
995/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou Viliama Záborského Juraj Krahulec
6. December 2022
Zmluva o nájme telocvične ZŠ s MŠ Viliama Záborského - Michal Kajanovič
994/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou Viliama Záborského Michal Kajanovič
6. December 2022
Zmluva o nájme telocvične ZŠ s MŠ Viliama Záborského - Norbert Grofčík, 2. polrok
993/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou Viliama Záborského Norbert Grofčík
6. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2030890
180,00 € Gabriková Diana Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2108026
50,00 € Hornáček Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2108071
300,00 € Urmínsky Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
2022-31-VLZ-VEDA
2022-31-VLZ-Veda
0,00 € VEDA, vydyvyteľstvo SAV Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied v.v.i.
6. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2108173
40,00 € Bročková Nina Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
7020/2022
10 000,00 € Nikoletta Zeleňanská Fond na podporu vzdelávania