Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2022
Zmluva o klinickom skúšaní
568/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Advanced Medical Services
27.
September
2022
Individuálna dohoda ss externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
PhD-1/2017
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
27.
September
2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda(ky)
PhD-1/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
27.
September
2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I039-221-10 zo dňa 06.11.2017
1623/2022
618 071,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Žarnovica
27.
September
2022
Zmluva o poskytovaní audít.služieb.
11/2022
2 400,00 € N.M.-Audit s r.o. Obec Boldog
27.
September
2022
Zmluva o výpočižke školských telocviční a športových objektov
1/2022
0,00 € ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického, Dobrá Niva Športový klub RTVŠ NIVA, Dobrá Niva
27.
September
2022
Zmluva o poskytovaní sterilizačných služieb
Z-457/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice VLAVAN s.r.o.
27.
September
2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
3416/197/2022
200,00 € Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy --
27.
September
2022
Zmluva na dodanie tovaru
23-09/2022
13 140,00 € A-Z Gastro s.r.o. „BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
27.
September
2022
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU
22-09/2022
28 947,35 € ZELEX, s.r.o. „BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
28.
September
2022
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania v rámci projektu "Chyť sa svojej šance"
22/17/054/190
8 202,12 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky „BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
28.
September
2022
Darovacia zmluva
2022/001382
0,00 € Tonková Helena „FÉNIX”, Zariadenie sociálnych služieb Levice
27.
September
2022
ukončenie dohody
8/2022
0,00 € Okšová Katarína „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
28.
September
2022
Darovacia zmluva č. 62/2022
62/2022
70,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
27.
September
2022
Darovacia zmluva č. 29132/2022
212022
300,00 € Nadacia Pontis „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
28.
September
2022
Darovacia zmluva - Nadácia Pontis
28301/2022
300,00 € Nadácia Pontis „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce
28.
September
2022
Rámcová dohoda na dodanie mäsa a mäsových výrobkov
10/2022 Mäso a mäsové výrobky
0,00 € Majster mäsiar s.r.o. „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
27.
September
2022
Rámcová zmluva o poskytnutí tovarov a služieb
20220302
Doplnená
10 038,00 € DGD Trade s. r. o. 1. Humenská s.r.o.
27.
September
2022
Kúpna zmluva Obec Turček - r. Roglová zo dňa 23.9.2022
1D
25 000,00 € ? 33225478
28.
September
2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa §685 a nasl. Zákona č. 40//1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
UVTOS-02287-24-ZE-2022
245,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce A.K