Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č.6/2013
3/2023
0,00 € NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o. „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce
6. Február 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
739/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin AbbVie s.r.o.
5. Február 2023
nájom bytu č.790 C1
3739/22
101,18 € Obec Borský Svätý Jur Anna Kadnárová
6. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302011ART2-11-60 zo dňa 16.06.2021
IROP-D1-302011ART2-11-60
6 050 983,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
5. Február 2023
nájom bytu č.753 A2
3741/22
244,33 € Obec Borský Svätý Jur Barbora Poláková
5. Február 2023
Dohoda o spolupráci
D/1/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Šumiac Centrum poradenstva a prevencie, Brezno
5. Február 2023
Dohoda o spolupráci
D/2/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, 976 67 Závadka nad Hronom Centrum poradenstva a prevencie, Brezno
6. Február 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou int c 21_2023
Z20230201
1,19 € Hronbyt s.r.o. Detenčný ústav Hronovce
6. Február 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci_ int c 22_2023
Z20230202
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Detenčný ústav Hronovce
5. Február 2023
Odpredaj parcely 885/39-41
Kúpna zmluva
80,00 € Obec Sklabinský Podzámok Dvorštiak Martin s manželkou
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-511-05600
22-511-05600
82 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-523-05587
22-523-05587
60 000,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-532-05635
22-532-05635
13 000,00 € Galéria mesta Bratislavy Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00001
23-133-00001
14 000,00 € MUSICA NOBILIS Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00195
23-133-00195
3 000,00 € Il Cuore Barocco Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00294
23-133-00294
6 000,00 € Musica perpetua Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00268
23-133-00268
4 800,00 € Komorný orchester ZOE Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00198
23-133-00198
3 000,00 € Il Cuore Barocco Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00310
23-133-00310
15 000,00 € Solamente naturali - súbor pre starú hudbu Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00335
23-133-00335
20 000,00 € Solamente naturali - súbor pre starú hudbu Fond na podporu umenia