Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
26/2022-CVCSE
0,00 € Plavecký klub Záhorák Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
13/2022-CVCSE
0,00 € Plavecký klub Aqua Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
27/2022-CVCSE
0,00 € Plavecký klub Aqua Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
28/2022-CVCSE
0,00 € Karate klub Šin - Mu Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
14/2022-CVCSE
0,00 € Karate klub Šin-mu Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
29/2022-CVCSE
0,00 € TJ Družstevník Kunov Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o výpožičke
3/2022-CVCSE
0,00 € Základná škola V. Paulínyho Tótha 32, Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
30/2022-CVCSE
0,00 € Záhorácký Frišký Tým, o.z. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
15/2022-CVCSE
0,00 € TJ Družstevník Kunov Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
16/2022-CVCSE
0,00 € Záhorácký Frišký Tým, o.z. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
31/2022-CVCSE
0,00 € Futbalový klub Senica, n.o. Centrum voľného času
8. December 2022
Kúpna zmluva
BENP59
0,00 € MOBELIX Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica
9. December 2022
Príkazná zmluva
Z202266
288,00 € Hana Komorná Centrum voľného času v Starej Ľubovni
9. December 2022
Príkazná zmluva
Z202267
288,00 € Kristína Miklušová Centrum voľného času v Starej Ľubovni
8. December 2022
Zmluva o dielo č. CV-10-113/2022-5100009006 ZoD - Modernizácia športového objektu umiestnením fotovoltického zariadenia
5100009006
154 800,00 € green energy slovakia, s.r.o. Centrum výcviku Lešť
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti - turnaj vo futbale
VŠ-2022/007-ZŠ-21
97,50 € Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš CFT ACADEMY SLOVAKIA o.z.
8. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
731/2022
1 000,00 € Mesto Dolný Kubín COMP MP, s.r.o
9. December 2022
Zmluva o spolupráci
32000216
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
8. December 2022
Zmluva č. MK2022/110 o poskytnutí príspevku športovému stolnotenisovému klubu na účel športu mládeže do 23 rokov z fin. prostriedkov poukázaných zo štátneho rozpočtu pre rok 2022, uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
33/2022
1 440,00 € Slovenský stolnotenisový zväz, občianske združenie CVČ pri Základnej škole , Školská 482, Hliník nad Hronom
8. December 2022
Darovacia zmluva
1833/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Čavojská Kvetoslava