Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Darovacia zmluva
2516/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Husárová
8. December 2022
Darovacia zmluva
1067/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Huttová
8. December 2022
Darovacia zmluva
1717/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Iliašová
9. December 2022
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 83/2022
165/2022
0,00 € Obec Prochot Anna Kasanová
9. December 2022
Darovacia zmluva
2550/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Pastuchová
9. December 2022
Darovacia zmluva
2522/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Peterčáková
8. December 2022
Darovacia zmluva
1343/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Repaská
9. December 2022
Dohoda o prenájme priestorov KD
prenajom_008/2022
0,00 € Obec Hýľov Anna Rudňanská
9. December 2022
Darovacia zmluva
2553/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Sekelová
8. December 2022
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
856/2022
147,05 € Mesto Liptovský Mikuláš Anna Slyšková
9. December 2022
Darovacia zmluva
2525/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Šenkýřová
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
4/2022
0,50 € Nižné Ladičkovce Anna Šimurdová
9. December 2022
Darovacia zmluva
2526/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Šmídová
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/22
548/2022
27,00 € Mesto Levice Anna Tomaškinová
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03722/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03706/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03723/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03725/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03720/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03716/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný