Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
August
2022
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
2022/51
1 536,86 € Obec Makov Božena Bobulová
8.
August
2022
Zmluva o dielo na realizáciu stavby: „Vinosady, Školská ulica – sanácia vodovodu“
ZOD/606/2022/BVS
372 170,02 € UNISTAV spol. s r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
8.
August
2022
Zmluva o spolupráci č. 277-2022
277--2022
0,00 € AMITY o.z. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
8.
August
2022
Zmluva o spolupráci č. 311-2022
311-2022
0,00 € Slovenský krasokorčuliarsky zväz Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
8.
August
2022
Zmluva o spolupráci č. 322-2022
322-2022
0,00 € BE COOL, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
8.
August
2022
Zmluva o spoločnom projekte - podujatie "Tribute to Freedom - Pocta slobode"
2022-872-KUL
10 920,00 € ABBY ART, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
8.
August
2022
Zmluva č. 1/2022/FPO/ZSS-OSV o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy
2022-873-SOC
13 080,00 € Senior klub STUDIENKA Bratislavský samosprávny kraj
8.
August
2022
Dodatok k DoC ZF,SA
0M40512904
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
8.
August
2022
Dodatok k DoC-dovoz
0012009803
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CARBOSPED, spol. s r.o.
8.
August
2022
Kúpna zmluva
neuvedené
156 000,00 € Mesto Trebišov CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o.
8.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228555_Z
1 156,10 € DYNEX Servis spol. s r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
8.
August
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0194
APVV-21-0194 (33/2022)
181 145,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
8.
August
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0410
APVV-21-0410 (32/2022 )
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
8.
August
2022
zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2022
0,00 € REAL ESTATE LIMITED s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica
8.
August
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní elektronických verejných služieb č. 1000904
ZM275202215
0,00 € G-comp s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Gelnica
8.
August
2022
Darovacia zmluva č. 072/22_IT
ZM275202217
0,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Centrum pre deti a rodiny Gelnica
8.
August
2022
Zmluva o spolupráci /č. 233/OKNP-S/2022/
ZM275202216
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Gelnica
8.
August
2022
Zmluva o spolupráci číslo zmluvy (223/OKNP-S/2022)
ZM277220010
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves
8.
August
2022
Zmluva o spolupráci
36/2022
0,00 € Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Trnava
8.
August
2022
Zmluva č. 80-000161964PO2022
80-000161964PO2022
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany