Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03726/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03721/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03718/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03713/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03709/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03724/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03714/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03717/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03710/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03715/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
8. December 2022
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
885517095
20,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Anton Rudenko
8. December 2022
Nájomná zmluva č. 806/2022/OPM - KU
2870/2022
640,00 € Mesto Banská Bystrica AP PREFEX s.r.o.
8. December 2022
Dohoda o splátkach
68/2022
0,00 € Inšpektorát práce Banská Bystrica ARAMAT s.r.o.
9. December 2022
Z M L U V A o poskytnutí dotácie na projekt
4124/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Arcidiecézna charita Košice
8. December 2022
Kúpna zmluva "výškovo nastaviteľná vaňa Classic Line 2 - ACL 10100"
06/2022
15 386,40 € ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
8. December 2022
Zmluva o nájme parkovacieho priestoru č. 11 / 2023
č. 11 / 2023
300,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. ARGUT s.r.o.
8. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu č. 0101/0106/22
0101/0106/22
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Archeológia Spiš, s.r.o.
9. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Ligas
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Ligas
0,00 € LIGAS s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
9. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru Eurotoner_2
Zmluva na dodanie tovaru Eurotoner_2
987,86 € EUROtoner s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní a využívaní ubytovacej kapacity, poskytovaní wellness pobytov, stravovacích a doplnkových služieb uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
15_ODB_2022
0,00 € THERMALPARK DS, a.s. ATIS, a.s.