Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru
27.02.2024-1
10,00 € Obec Dolný Hričov Ballay Pavol
27. Február 2024
Zmluva č. 04/204 o platbe členského príspevku
č. 04/2024
190,00 € Zväz múzeí na Slovensku Banícke múzeum v Rožňave
27. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
CKBKT24009
0,00 € Občianske Združenie Pivnice Hodruša – Hronský Beňadik Banskobystrický kraj Turizmus
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci
OOCR24002
15 000,00 € OOCR Región Horehronie Banskobystrický kraj Turizmus
27. Február 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2715 (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v úseku Zelené - Polianky v okrese Poltár
1605/2023/ODDCI
36 185,95 € STRABAG s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke 121/2024/ODDVSP
121/2024/ODDVSP
0,00 € Šťastné deti Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke 119/2024/ODDVSP
119/2024/ODDVSP
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
111/2024/ODDATP
235 895,40 € Roľnícke družstvo Ďumbier Banskobystrický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/198/2024
0,00 € Mesto Trebišov Barbara Kinová
27. Február 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
213/2024
0,00 € Mesto Skalica Bc. Tatiana Bolebruchová
27. Február 2024
Dodatok k NZ
D-3-2024 Beáta Demeterová
26,55 € Mesto Čierna nad Tisou Beáta Demeterová
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/207/2024
0,00 € Mesto Trebišov Beáta Prokopičová
27. Február 2024
Objednávka č. 202401 - Oprava strechy - dotácia z Úradu vlády SR
Objednávka č. 202401 Oprava strechy - dotácia z Úradu vlády SR
0,00 € DARUS stav s.r.o. Biela voda, n.o.
27. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 23-06-SS1-01-A-00
23-06-SS1-01-A-00
0,00 € PIPER SLOVAKIA s.r.o. BIONERGY, a.s.
27. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 23-07-RF1-04-A-00
23-07-RF1-04-A-00
0,00 € Energoplyn, spol. s r.o. BIONERGY, a.s.
27. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
042_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Blanáriková Božena
27. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
91/2024
0,00 € Mesto Senica Božena Blanáriková
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
92/2024
0,00 € Mesto Senica Božena Blanáriková
27. Február 2024
Dohoda č. 02/2024/MC o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 165/39548508/2011/MC
207/2024
0,00 € Mesto Martin Božena Kubová
27. Február 2024
ZMLUVA č. 19-0905-2024-OLH
CRZ 1267-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Božena Ráčková