Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Technology Transfer Agreement
36_22
1 200 000,00 € Slovak Academy of Sciences, Institute of Electrical Engineering + 2 other subjects Atlant 3D Nanosystem ApS
9. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a Zmluve o nájme parkovacích miest
Z/BTS/KAK/120/2021
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Auto na prenájom s.r.o.
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Z_IP_SK2_122_0027
10 080,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Autocentrum ZACHAR, s.r.o.
8. December 2022
AOAS-1-113/2022
AOAS-1-113/2022
8 404 550,00 € Airbus DS SLC Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
8. December 2022
AOAS-1-116/2022
AOAS-1-116/2022
68 986,80 € František Matušík AUTOAGREGATY-AUTOELEKTRIKA Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
8. December 2022
Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č. AOAS-1-94/2022
AOAS-1-94/2022
0,00 € HSH izol s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
9. December 2022
Zmluva o nájme
1532022
12,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Avon Cosmetics, zastúpené Fuljerová Erika (nájomca)
9. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1595/2022
700,00 € Fakultná nemocnica Trnava B PRODUCTION, s.r.o.
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-116-05304
0,00 € Fond na podporu umenia Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
8. December 2022
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku pre časť č. 1 " výkon zimnej služby v sezóne 2022/2023 pre oblasť Sever"
BBRSC/06211/2022
12 528,00 € NIGOL s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
9. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
CKBKT22102
0,00 € Podpolianske osvetové stredisko Banskobystrický kraj Turizmus
8. December 2022
Zmluva o spolupráci 1664/2022/OPRS
1664/2022/OPRS
0,00 € Mesto Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
8. December 2022
Zmluva o spolupráci 1664/2022/OPRS
2869/2022
0,00 € Mesto Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vedy a inovácií
967/2022
4 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Bar Cavern
406/2022
120,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Bar CAVERN s.r.o.
8. December 2022
nájomná zmluva Barančinová
261/2022
0,00 € MESTO LEOPOLDOV Barančinová Gabriela
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pre účely biomedicínskeho výskumu
573/22
30,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Bari Group s.r.o.
8. December 2022
Zmluva o nájme parkovacieho priestoru č. 12 / 2023
č. 12 / 2023
300,00 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Barnabáš Szabó- SzaBa ACCOUNTING
9. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Baškovce
9. December 2022
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
763/UNB/2022
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Andrea Kožíková