Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie zo dňa 15.12.2021- zmena sídla, obchodného mena
1053/2022-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bratislavské nábrežie, a.s.
8. December 2022
Zmluva o prenájme kancelárie
2022-1300-INTRCT
7 705,50 € Cerbux Invest SRL Bratislavský samosprávny kraj
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na implementáciu kancelárie Interact Viedeň
2022-1299-INTRCT
13 267 105,00 € Mesto Viedeň, Oddelenie 27 - Európske záležitosti Bratislavský samosprávny kraj
8. December 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011W035-122-15 zo dňa 02.12.2019
2019-1179-SORO
390 392,38 € Obec Veľké Leváre Bratislavský samosprávny kraj
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
38/ODB/2022/31/22238
198 000,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
9. December 2022
Dodatok k DoC ZF,SA
0B40690304
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
8. December 2022
Dodatok k DoC ZF,SA
0B40732702
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
8. December 2022
Dodatok k DoC-tranz.
0040750007
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
8. December 2022
Dodatok k DoC ZF,SA
0B40736002
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
8. December 2022
Dohoda o cene VP
0001008178
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
9. December 2022
Dodatok k DoC VP
0B1007740D
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
9. December 2022
Zmluva o nájme hrob. miesta č. 17/2022
169/2022
0,00 € Obec Prochot Bugárová Veronika
8. December 2022
Dodatok č.6 k Zmluve o podnájme č. 02 2012 bilboard
43/2022/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Bytservis – UM, spol. s r.o.
8. December 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. NZ/05/2022 zo dňa 28.2.2022
DoU NZ/5/2022
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Catering Johny s.r.o.
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1036/2022
113 400,00 € Úrad vlády SR Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (Dr. Olena Bieliková)
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1030/2022
99 000,00 € Úrad vlády SR Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (Yulia Kutsokon, PhD.)
9. December 2022
Dohoda o spolupráci
CPPPAPRV/2022/00157-29
0,00 € Základná škola Eugena Ruffinyho Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Rožňava
9. December 2022
Dohoda o spolupráci
CPPPAPRV/2022/00157-28
0,00 € Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Jablonov nad Turňou 229 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Rožňava
9. December 2022
Zmluva o dielo na dodanie a zhotovenie stavebných prác a úprav
CPPPAPRV/2022/00157-31
7 500,00 € Ing. Dobos - DOBART s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Rožňava
8. December 2022
Dohoda o spolupráci
12/2022
0,00 € Základná škola, Komenského 113, Lipany Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov