Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
August
2022
Nájomná zmluva opakovaná
50/2022
0,00 € Obec Brestovany byt č. 33
17.
August
2022
Nájomná zmluva opakovaná
46/2022
0,00 € Obec Brestovany byt č. 35
17.
August
2022
Nájomná zmluva opakovaná
47/2022
0,00 € Obec Brestovany byt č. 45
17.
August
2022
Nájomná zmluva opakovaná
54/2022
0,00 € Obec Brestovany byt č. 9
16.
August
2022
Dodatok č. 14 k poistnej zmluve č. 2407015414
637/22
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava Bytové hospodárstvo, s. r. o., T. Vansovej 1231/23, Revúca
16.
August
2022
Dohoda o skončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 86/NZ/NP/2016
86/NZ/NP/2016
0,00 € TWO WINGS s.r.o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
16.
August
2022
Dohoda o skončení zmlúv o dodávke el. energie č. 44/2016/EL a 45/2016/EL
44/2016/EL a 45/2016/EL
0,00 € TWO WINGS s.r.o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
17.
August
2022
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy č. 37/NZ/2018
37/NZ/2018
0,00 € JPC s.r.o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
17.
August
2022
Dodatok č. 17 k nájomnej zmluve č. 1335/2008
2022001873
0,00 € Mesto Košice Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
16.
August
2022
Zmluva o dielo č.03/2022
Dodatok č.1
29 009,93 € BOGO-STAV,s.r.o. Bytový podnik, mestská príspevková organizácia
17.
August
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60865/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky CD Cargo Slovakia, s.r.o.
17.
August
2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09120PP60040/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky CD Cargo Slovakia, s.r.o.
17.
August
2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
19/2022
57 414,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
16.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228945_Z
192,90 € VWR International s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
16.
August
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bytča
17.
August
2022
Zamestnávateľská zmluva
42277442TN106
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Trenčín
16.
August
2022
Dohoda o používaní RMV
D 17/45/2022
0,00 € Centrum právnej pomoci Centrum právnej pomoci
17.
August
2022
Zmluva o uverejnení inzercie
9/262/2022
0,00 € MEDIATEL spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa
17.
August
2022
O zabezpečení činností v oblasti PO a BOZP - 17/2022
17/2022
0,00 € Ján Vasek- JAKR Centrum pre deti a rodiny Istebné
17.
August
2022
Darovacia zmluva
3/BA4/R/2022/987
0,00 € OZ - Nezábudka Centrum pre deti a rodiny Ružomberok