Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č. j.: 4109/2023
č.j.:4109/2023
0,00 € Obec Pruské, Pruské 1, 01852 Pruské Balážová Jozefína
3. Október 2023
Ocú Li 769/2023-001 Darovacia zmluva
Ocú Li 769/2023-001
163,73 € Obec Lipové BANCHEM, s.r.o.
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
OOCR23030
500,00 € Obec Halič Banskobystrický kraj Turizmus
3. Október 2023
Kúpna zmluva 1430/2023/ODDMPU
Zmluva 1430/2023/ODDMPU
17 001,00 € Július Hadžega Banskobystrický samosprávny kraj
3. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BCP7-122-59 zo dňa 10.01.2022
IROP-D2-302011BCP7-122-59
2 106 702,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
4. Október 2023
Zmulva o prenájme miesta na pohrebisku
11/2011
10,50 € Obec Tekovská Breznica Barbora Kráľová
4. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
1182/2023/307800467
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bartová Claudia
4. Október 2023
Zmluva o ubytovaní (komerčná) č. VII/010866/2023/UBYT/0021141536
Z/2023/2372/VII/RUK/UO
217,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Bc. Anton Kravets
3. Október 2023
Zmluva č. 1/2015 o nájme nebytového priestoru
Dodatok č. 2
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Bc. Martin Gonda
4. Október 2023
Príkazná zmluva
ZŠFK/101/2023/69
0,00 € Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa 838, Žarnovica Bc. Renáta Štefanková
4. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000089
105,00 € Marianum Beata Šaškovičová
4. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000090
210,00 € Marianum Beata Šaškovičová
4. Október 2023
Zmluva o nájme
400/2023
70,00 € Mesto Čadca Beauty by Ema, s.r.o.
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme predmetov, zariadení a príslušenstva
398/2023
30,00 € Obec Bernolákovo Beh pre beh
4. Október 2023
Nájomná zmluva
67/2023
0,00 € Obec Radošovce Beňa Stanislav
3. Október 2023
prenájom gym.telocvi
PC/ 13/2023
1 411,65 € Základná škola Pankúchova Beniáda s.r.o.
4. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
70207/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Benjamín Šlosiar
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
0684/310/2023
67,50 € Služby mesta Piešťany Berlanský Ondrej Mgr.
3. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
576/2023
0,00 € Mesto Lučenec Betánia v Kalinove, n. o.
3. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
575/2023
0,00 € Mesto Lučenec Betánia v Kalinove, n. o.