Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
12.mpr-210-51/2020
24,16 € Michal SLOBODA Ministerstvo obrany SR
26.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
vkPO-73- 18 / 2021
26,17 € Tomáš JAVORSKÝ Ministerstvo obrany SR
26.
Január
2021
Dohoda 3/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 3_2021 o použití SMV
0,00 € Mgr. Jana Krettová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Dohoda 4/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 4_2021 o použití SMV
0,00 € Mgr. Andrea Magyarová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_081
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Slovenská Kajňa
26.
Január
2021
Dohoda 6/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 6_2021 o použití SMV
0,00 € Jolanta Šimšajová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí upratovacích prác
2021_MPC_GR_002
1 200,00 € Marek Andráši – euclean Metodicko-pedagogické centrum
27.
Január
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60014
137,63 € Silvia Miháliková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27.
Január
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60010
344,06 € Andrej Korman IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27.
Január
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60009
344,06 € Michal Anderle IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
26.
Január
2021
Kolektívna zmluva 2021
Kolektívna zmluva 2021
0,00 € ZO PŠaV na Slovensku pri CPPPaP Levice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice
26.
Január
2021
Dohoda 7/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 7_2021 o použití SMV
0,00 € Mgr. Ingrida Pompová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pevná linka
zmluva o poskytovaní verejných služieb pevná linka
17,90 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Galanta
26.
Január
2021
Dohoda 8/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 8_2021 o použití SMV
0,00 € Mgr. Dagmar Chorogwická Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na rok 2021
0,00 € Rada základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri ŠZŠ s VJM – SA Hurbanovo, ŠZŠ Hurbanovo – Zelený Háj, SŠ Komárno SSŠ Nové Zámky Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
26.
Január
2021
Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2021
6 1011207612
0,00 € TEHO, s.r.o. Spojená škola, Košice
26.
Január
2021
Dohoda 9/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 9_2021 o použití SMV
0,00 € Mgr. Lucia Sedlačková Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služby
DF2021/01
50,00 € Tapi s.r.o Spojená škola internátna, Tornaľa
26.
Január
2021
Kolektívna zmluva
1/2021
0,00 € Rada ZO OZ pri ŠZŠ s VJM-SA Hurbanovo, ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj, SŠ Komárno-SSŠ Nové Zámky Spojená škola, Komárno
26.
Január
2021
Zmluva o vykonaní auditu
ICN-80-2101
0,00 € Mazars Slovensko, s.r.o. BIONT, a.s.