Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Január
2021
Dohoda 9/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 9_2021 o použití SMV
0,00 € Mgr. Lucia Sedlačková Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služby
DF2021/01
50,00 € Tapi s.r.o Spojená škola internátna, Tornaľa
26.
Január
2021
Kolektívna zmluva
1/2021
0,00 € Rada ZO OZ pri ŠZŠ s VJM-SA Hurbanovo, ŠZŠ Hurbanovo-Zelený Háj, SŠ Komárno-SSŠ Nové Zámky Spojená škola, Komárno
26.
Január
2021
Zmluva o vykonaní auditu
ICN-80-2101
0,00 € Mazars Slovensko, s.r.o. BIONT, a.s.
26.
Január
2021
Darovacia zmluva
DZ RZ 1/2021
950,00 € Rodičovské združenie pri Spojenej škole Spojená škola, Poprad
26.
Január
2021
Zmluva o dodávke tovaru
02/2020/II
28 466,00 € Ľubomnír Kočiš Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
26.
Január
2021
Kúpna zmluva
21/CVTISR/2021
85 854,53 € Datalan a.s. Centrum vedecko-technických informácií SR
26.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ICN-80-2102
0,00 € ŽOLDOŠ & PARTNERS s.r.o. BIONT, a.s.
26.
Január
2021
Dohoda 2/2021 o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle §7 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Dohoda 2_2021 o použití SMV
0,00 € PhDr. Viera Havašová Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
26.
Január
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2/2021
49,00 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 917 62 Bratislava Špeciálna základná škola Brezno
26.
Január
2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_017
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1157/2020/RP-R
0,00 € Ing. Marek Habiňák - PRO SILVA Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1148/2020/RP-R
0,00 € KALA Myjava s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Január
2021
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
19/2021-2060-1020
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1342-2523/2020
1342-2523/2020
50,28 € Hlavný banský úrad Ing. Ivan Bíreš
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1140/2020/RP-R
0,00 € MASLEN s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Január
2021
Poistná zmluva
1/2021
214,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Puncový úrad SR
27.
Január
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 927-1277/2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 927-1277/2020
50,28 € Hlavný banský úrad Ing. Vladimír Tejbus, CSc.
27.
Január
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 116-36/2018
116-36/2018
53,23 € Hlavný banský úrad Ing. Vladimír Kost
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1123/2020/RP-R
0,00 € Alena Čierna - AKAMI Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky