Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Január
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o partnerstve
9/2021/KGR
0,00 € Nadácia Krištáľové krídlo Slovak Business Agency
26.
Január
2021
Zmluva o dielo
4630456/2020
12 240,00 € Contineo Slovakia s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
26.
Január
2021
ZMLUVA č.0765686/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT, a.s.
4600002521
0,00 € SLOVNAFT a.s. Bratislavská teplárenská, a.s.
26.
Január
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla
3002874
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
26.
Január
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla
3002879
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. ENGIE Services a.s.
26.
Január
2021
Dodatok č.5 k zmluve o dodávke a odbere tepla
3000571-D5
0,00 € SVB a NP Drobného 17,19 a Sekurisova 1,3 Bratislavská teplárenská, a.s.
26.
Január
2021
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke a odbere tepla
3002233-D2
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Xtech s.r.o.  
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1119/2020/RP-R
0,00 € PhDr. Gabriela Švajlenová Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0091/2020/SIEA1056
4 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Achille k.s.
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0080/2020/SIEA1056
4 750,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ETS Group s.r.o.
26.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1211/2020/RP-R
0,00 € BTComp, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Január
2021
Zmluva o spolupráci
65/2021
1 200,00 € LEKÁR, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
26.
Január
2021
UDS č.: 20620265, 20620266
47SSAS027611 UDS č.: 20620265, 20620266
620,02 € MUDr. Alexander Kolcun FOTOCOLOR Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
26.
Január
2021
DOHODA č.21/16/54E/143
1768/2021
0,00 € Milan Durček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/08/54E/46 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
D O H O D A číslo: 21/08/54E/46/TT
0,00 € Ing. Miroslav Štibraný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/101 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/22/54E/101
0,00 € Katarína Devečková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
26.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/60
0,00 € Ján Stachura Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
26.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/09/54E/2050 zo dňa o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/2050
0,00 € Samek Jozef Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
26.
Január
2021
Dohoda číslo : 21/41/54E/309 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „ Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/41/54E/309
0,00 € JUDr. Mária Durkošová,PhD., advokátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26.
Január
2021
Dohoda č. 21/02/54E/60 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“- Opatrenie č.4A
21/02/54E/60
0,00 € Elvíra Sečkárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky