Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia Projektu
189/2019/4.1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo životného prostredia SR
8. September 2022
Zmluva o partnerstve
201/2022/1.7.2
2 000,00 € Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru Ministerstvo životného prostredia SR
4. Júl 2022
Grant Agreement - Project 101052342 - Biodiversa-plus - HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02
166/2022/6.4
177 675 323,00 € European Research Executive Agency (European Commission) Ministerstvo životného prostredia SR
20. Júl 2022
Grant Agreement - Project: 101060415 — SELINA — HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01
189/2022/6.4
12 213 773,00 € European Research Executive Agency (European Commission) Ministerstvo životného prostredia SR
23. September 2020
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)
107/2020/1.12
0,00 € Ing. Tomáš Vančura Ministerstvo životného prostredia SR
13. Jún 2018
Zmluva o hradených poradenských službách
80/2018/3.3
750 000,00 € Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo životného prostredia SR
1. December 2020
Dohoda o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)
147/2020/1.16.1
1 500,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia SR
19. Júl 2022
Zmluva o partnerstve
183/2022/1.7.2
5 000,00 € NOTA FILM, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
19. Júl 2022
Zmluva o partnerstve
184/2022/1.7.2
5 000,00 € NOTA FILM, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
19. Júl 2022
Zmluva o partnerstve
185/2022/1.7.2
5 000,00 € NOTA FILM, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
19. Júl 2022
Zmluva o partnerstve
186/2022/1.7.2
5 000,00 € NOTA FILM, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
19. Júl 2022
Zmluva o partnerstve
187/2022/1.7.2
5 000,00 € NOTA FILM, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
19. Júl 2022
Zmluva o partnerstve
188/2022/1.7.2
5 000,00 € NOTA FILM, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
2. Október 2018
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-P05-SC511/512-2016-TP1-995-Z016
Doplnená
145 920,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra | Ministerstvo životného prostredia SR
7. Júl 2021
ZMLUVA O DIELO ZMLUVA o geologických prácach
93/2021/5.2.1
251 067,60 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia SR
27. December 2018
Dohoda o spolupráci
193/2018/1.1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ministerstvo životného prostredia SR
15. Október 2015
Zmluva o dielo
121/2015/1.8.
Doplnená
204 000,00 € "AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01Bratislava " Ministerstvo životného prostredia SR
30. Júl 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 109/2015/5.4
109/2015/5.4
Doplnená
959 940,00 € "C.E.N. s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
15. Júl 2015
Zmluva o dielo - zmluva o geologických prácach
97/2015/7.2
2 121 434,57 € "ESPRIT spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
28. August 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 124/2015/5.4
124/2015/5.4
Doplnená
348 220,80 € "FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo životného prostredia SR