Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/01
7 283 169,26 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
16. Júl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/14
926 787,35 € Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi Ministerstvo životného prostredia SR
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MZP-PSK-401202FPV5
3 371 976,26 € Obec Pata Ministerstvo životného prostredia SR
16. Júl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC141-2020-65/01
1 170 506,22 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP-PSK-401202FKC8
MZP-PSK-401202FKC8
1 136 002,12 € Obec Vrakúň Ministerstvo životného prostredia SR
15. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 159/2024/1.14.1
159/2024/1.14.1
79 087,56 € KIMKO s.r.o., Na Priehon 312/30 949 05 Nitra Ministerstvo životného prostredia SR
11. Júl 2024
Zmluva medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej Republiky a Eurocontrol o prístupe k údajom a informáciám obsiahnutým v podpornom mechanizme systému obchodovania s emisiami (ETS-SF)
354/2023/3.2
635,04 € EUROCONTROL Ministerstvo životného prostredia SR
11. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
98/2024/3.4
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia SR
11. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
97/2024/3.4
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia SR
10. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MZP-PSK-401202FKK2
25 414 393,31 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
10. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP-PSK-401202FLQ1
MZP-PSK-401202FLQ1
7 889 783,41 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
10. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
99/2024/3.4
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia SR
10. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. MZP-PSK-401202FQJ9
MZP-PSK-401202FQJ9
11 208 321,43 € Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša Ministerstvo životného prostredia SR
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č.MZP-PSK-401202FPU1
MZP-PSK-401202FPU1
7 810 464,90 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP
MZP-PSK-401202FQP9
14 317 015,04 € Obec Pribeta Ministerstvo životného prostredia SR
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP
MZP-PSK-401202DYP8
133 293,12 € Mestská časť Košice - Barca Ministerstvo životného prostredia SR
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č.MZP-PSK-401202FKH2
MZP-PSK-401202FKH2
10 152 168,80 € Obec Hrubý Šúr Ministerstvo životného prostredia SR
8. Júl 2024
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
199/2024/1.14.1
0,00 € Bc. Dávid Hančinský Ministerstvo životného prostredia SR
8. Júl 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
200/2024/1.14.1
0,00 € viď Príloha č. 2_zoznam zamestnancov Ministerstvo životného prostredia SR
8. Júl 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
201/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Matej Malaga Ministerstvo životného prostredia SR