Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo 301011DMQ2 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO VII."
085-Z/2023 (CRZ-MIRRI SR:3424/2023)
140 387,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
27. Október 2023
Rámcová dohoda o ručnom umývaní a čistení služobných motorových vozidiel č. 081-Z/2023
081-Z/2023
4 176,00 € AUTO-CLEAN, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
19. Október 2023
Zmluva o spoločnom postupe pri verejnom obstavaní
75-Z/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 083-Z/2023
083-Z/2023
44 904,80 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej Úrad pre verejné obstarávanie
10. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb – servis telefónnej ústredne
080-Z/2023
8 553,60 € ALCASYS Slovakia, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
10. Október 2023
Memorandum o spolupráci
069-Z/2023
0,00 € Environmentálny fond Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 082-Z/2023
082-Z/2023
28 361,28 € O2 Slovakia, s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 073-Z/2023
073-Z/2023
1 500,00 € obec Kravany Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2023
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
077-Z/2023
0,00 € JUDr. Štefan Halický Úrad pre verejné obstarávanie
19. September 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
072-Z/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 071-Z/2023
071-Z/2023
1 500,00 € Obec Vislava Úrad pre verejné obstarávanie
16. August 2023
Dohoda a splátkach dlhu č. 062-Z/2023
062-Z/2023
130 478,67 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Úrad pre verejné obstarávanie
15. August 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
068-Z/2023
51 270,00 € Sehos Plus s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
24. Júl 2023
Parkovací dekrét
056-Z/2023
540,00 € Slovnaft, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla
066-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
3. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
064-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
29. Jún 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
058-Z/2023
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave, právnická fakulta Úrad pre verejné obstarávanie
22. Jún 2023
Kúpna zmluva na hygienické a čistiace
061-Z/2023
18 480,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier Úrad pre verejné obstarávanie
9. Jún 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 046-Z/2023
046-Z/2023
19 046,36 € Mesto Modrý Kameň Úrad pre verejné obstarávanie