Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_28-2023_2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
24. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_28-1-2023_2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
14. Júl 2023
Zmluva č. R2411 dodatok č. 2
CUZ-KR_ZM_4-2013-8_2013
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Január 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-6-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
CUZ-T_ZM_13-5-2022_2022
0,00 € Proinit s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CÚZ-ZM-1-17/2022
0,00 € Comforta textil servis, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výrobou a dodávkou hotovej stravy
CUZ-ZM-1-113_2022
0,00 € VEMAS s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-117/2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. November 2022
Dodatok č. 2 k RD č. CÚZ-ZM-1-7/2022
CÚZ-ZM-1-7/2022
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
2. November 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-4-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
30. August 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
CUZ-T_ZM_13-3_2022_2022
0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Centrum účelových zariadení
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-T_ZM-13-1-2022_2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-T_ZM-13-2022_2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Február 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
CUZ-T_ZM_2-1-2021_2021
0,00 € Ryba Košice, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Január 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo "Pranie a čistenie prádla"
CUZ-T_ZM_2-11-2021_2021
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. N4167-00/2016
CUZ-T_ZM_2-9-2021_2021
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Centrum účelových zariadení
21. September 2021
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM_2-8-2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
30. August 2021
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_2-7-2021_2021
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-5-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-6-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení