Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Zmluva č. 3210/2023 o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
CUZ-ZM-1-37/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení
15. November 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu
CUZ-ZM-1-38/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. December 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CUZ-ZM-1-35/2023
25 935,92 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
8. December 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
CUZ-ZM-1-41/2023
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra sR
7. December 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
CUZ-IVS-2023/342
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Magio (Štrba)
CUZ-ZM-1-46/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení
22. November 2023
Zmluva o dielo ,,Montáž okien, parapetných dosiek a okenných doplnkov vrátane murárskych prác"
CUZ-ZM-1-42/2023
41 747,68 € ALUFER s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. November 2023
Zmluva o dielo Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre priemyselné odsávanie v stolárskej dielni-CUZ stredisko Krompachy
CUZ-ZM-1-44/2023
3 620,00 € AC Design s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. November 2023
Zmluva o dielo Obnova výplní okenných otvorov kaštieľa na parc. č. 4014/1 v k.ú. Prašice
CUZ-ZM-1-45/2023
6 000,00 € NABRO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. November 2023
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust.§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka číslo:166152/01/2023
CUZ-T_ZM_28-3-2023_2023
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2023
Zmluva o dielo Modernizácia izieb a apartmánov Rekreačného zariadenia Smrekovec Donovaly
CUZ-ZM-1-43/2023
498 298,51 € D.M.V. s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy, havarijné poistenie Peugeot Boxer
CUZ-ZM-1-32/2023
1 212,35 € Generali Poisťovňa Centrum účelových zariadení
25. September 2023
Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora
CUZ-ZM-1-36/2023
0,00 € MINERÁLNE VODY a.s. Centrum účelových zariadení
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
146/2023
36 334,85 € Centrum účelových zariadení Úrad pre územnéplánovaniea výstavbu SR
20. Júl 2023
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-1-34/2023
34 993,98 € KLTP s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Júl 2023
Zmluva o prenájme technického vybavenia - stredisko SNV
CUZ-ZM-33/2023
2 590,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. Jún 2023
Hromadné úrazové poistenie 115 dlhodobé s hlásením deti
CUZ-ZM-1-35/2023
0,00 € Union poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
28. Jún 2023
Zmluva o dielo Modernizácia izieb a apartmánov Rekreačného zariadenia Smrekovec Donovaly
CUZ-ZM-1-30/2023
20 500,00 € NABRO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-1-31/2023
14 844,00 € KOMPRO s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Máj 2023
Rámcová dohoda na EKO/BIO obaly a obalový materiál
CUZ-ZM-1-19/2023
58 106,70 € Eko Spotreba s.r.o. Centrum účelových zariadení