Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
309/2023/UCM
12 212 069,00 € Mesto Trnava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. November 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
308/2023/UCM
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. November 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
307/2023/UCM
0,00 € Trnavský samosprávna kraj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
267/2023/UCM_LZ
200,00 € Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
268/2023/UCM_LZ
200,00 € Marián Matyáš Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
269/2023/UCM_LZ
200,00 € Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva
270/2023/UCM_LZ
350,00 € Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
301/2023/UCM
0,00 € Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
302/2023/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
27. November 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
303/2023/UCM
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
27. November 2023
Dohoda o bakalárskej praxi študenta
304/2023/UCM
0,00 € Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Dohoda o bakalárskej praxi študenta
305/2023/UCM
0,00 € Antiqua Villa s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
306/2023/UCM
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
282/2023/UCM
0,00 € AGAVE spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
283/2023/UCM
0,00 € Vitalcentrum plus s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
284/2023/UCM
0,00 € Občianske združenie "JA SÁM" Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
285/2023/UCM
0,00 € Alzheimercentrum Piešťany n.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
286/2023/UCM
0,00 € REFIT s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
287/2023/UCM
0,00 € Vertebra s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
288/2023/UCM
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave