Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo
168/2023/UCM
8 520,00 € A.DOM, spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8. Jún 2023
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy
195/2023/UCM
0,00 € PhDr. Eva Nemčovská, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8. Jún 2023
Zmluva o výkone funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy
196/2023/UCM
0,00 € doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
113/2023/UCM_LZ
9 000,00 € Juraj Vavro Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
091/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Margaréta Nadányiová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
092/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Peter Kubinyi, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
093/2023/UCM_LZ
60,00 € PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
094/2023/UCM_LZ
40,00 € prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
095/2023/UCM_LZ
40,00 € prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
096/2023/UCM_LZ
40,00 € PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
097/2023/UCM_LZ
80,00 € Peter Mikuláš Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
098/2023/UCM_LZ
40,00 € Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
099/2023/UCM_LZ
60,00 € doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva
100/2023/UCM_LZ
70,00 € doc. Ing. Jana Príkrylová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva
101/2023/UCM_LZ
70,00 € prof. Ing. Jaroslav Svetlík, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
102/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
103/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
104/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
105/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Jún 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
106/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Ján Demčišák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave