Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Memorandum o porozumení
17./2024/UCM
0,00 € Univerzita Marwardi v Rajkote Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet a Business
188/2024/UCM
0,00 € Slovak Telekom a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
058/2024/UCM_LZ
400,00 € Andrea Letašiová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
059/2024/UCM_LZ
200,00 € Šimon Marinčák Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
16./2024/UCM
0,00 € Štátna vyššia vzdelávacia inštitúcia Národná univerzita Ostrozská akadémia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9. Júl 2024
Zmluva o dielo
184/2024/UCM
72 000,00 € Valbek SK, spol. s.r.o.. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
185/2024/UCM
15 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Volejbalový oddiel Hit Trnava
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte č. 7000700471
186/2024/UCM
0,00 € Štátna pokladnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte č. 7000699618
187/2024/UCM
0,00 € Štátna pokladnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
183/2024/UCM
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Centrum vedecko-technických informácií SR
20. Jún 2024
Memorandum o spolupráci
14./2024/UCM
0,00 € OZ TEAM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
20. Jún 2024
Memorandum o spolupráci
15./2024/UCM
0,00 € Dr. Jozef Raabe, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
20. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
054/2024/UCM_LZ
200,00 € prof. Róbert Lapko, ThD., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20. Jún 2024
Zmluva
055/2024/UCM_LZ
224,00 € doc. Mgr. Michal Habaj, phD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
056/2024/UCM_LZ
300,00 € doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
057/2024/UCM_LZ
300,00 € prof. ThDr. Anton Fabian, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
173/2024/UCM
464,32 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.
19. Jún 2024
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
182/2024/UCM
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
174/2024/UCM
688,03 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr. Gabriela Saintová, PhD.
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
175/2024/UCM
781,43 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave PaedDr. Timea Šeben Zaťková, PhD.