Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Dohoda o splátkach
19608/2024/OLP/RLeg-4
330,00 € Dana Kohutiarová Dopravný úrad
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
13826/2024/OLP/RLeg-7
97 590,05 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Dopravný úrad
27. Jún 2024
SERVISNÁ a LICENČNÁ ZMLUVA
19599/2024/OLP/RLeg-5
7 426,08 € APIS spol. s r.o. Dopravný úrad
12. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke a distribúcii el. energie č. 012/2024/OT
12608/2024/OLP/RLeg-6
82 800,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Dopravný úrad
12. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke a distribúcii el. energie č. 013/2024/OT
12608/2024/OLP/RLeg-7
82 800,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Dopravný úrad
7. Jún 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
15219/2024/OLP/RLeg-5
44 555,40 € CLEAN TONERY, s.r.o. Dopravný úrad
7. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení prác a služieb pre systém Register malých plavidiel
09248/2024/OLP/RLeg-3
2 865,60 € KIOS a.s. Dopravný úrad
24. Máj 2024
Dohoda o integračnom zámere uzatvorená medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Dopravným úradom o prepojení Informačného systému Námorného úradu a Informačného systému Centrálne registre DÚ
03879/2024/OLP/RP-23
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Dopravný úrad
14. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-010
0,00 € Ing. Peter Antol Dopravný úrad
14. Máj 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-010
0,00 € Ing. Peter Antol Dopravný úrad
9. Máj 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/DopÚ Bratislava
11806/2024/OLP/RLeg-8
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Dopravný úrad
30. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní dátových a hlasových telekomunikačných služieb
15037/2024/OLP/RLeg-4
81 962,18 € Slovak Telekom, a.s. Dopravný úrad
30. Apríl 2024
Dohoda o prevode práv a povinností zo zmluvy (Servis Contract on Software Implementation and Operation of a Common Elektronic Reporting System (CES))
03683/2024/OLP/RP-20
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-008
0,00 € Karol Jakubík, MSc. Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-008
0,00 € Karol Jakubík, MSc. Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-010
0,00 € Ing. René Molnár Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-010
0,00 € Ing. René Molnár Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-007
0,00 € Kristián Gubán Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
07267/2024/OESM-007
0,00 € Kristián Gubán Dopravný úrad
29. Apríl 2024
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle
07267/2024/OESM-005
0,00 € Mgr. Marek Klučár Dopravný úrad