Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1085
6600001446
0,00 € Milan Peko MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 300
6600001447
0,00 € Juraj Stolár MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 81
6600001442
0,00 € Kristína Tomčová MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1083
6600001449
0,00 € Marta Pavlíková MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 92
6600001451
0,00 € Etela Bačenková MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1068
6600001445
0,00 € Paulína Oravcová MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 643
6600001429
0,00 € Radoslav Mako MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 652
6600001430
0,00 € Tomáš Mester MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1124
6600001420
0,00 € Miriam Stoľárová MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 712
6600001412
0,00 € Irena Sopoligová, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 587
6600001413
0,00 € Ingrid Járayová, Bc MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 625
6600001425
0,00 € Valéria Krčmáriková MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 658
6600001423
0,00 € Peter Mihok MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 243
6600001417
0,00 € Monika Nigutová MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 261
6600001433
0,00 € Anna Pohlyová MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1187
6600001431
0,00 € Melánia Vargová MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 814
6600001438
0,00 € Ladislav Bodnár MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 990
6600001418
0,00 € Mária Labanská, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 735
6600001414
0,00 € Bartolomej Takáč MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1058
6600001452
0,00 € Marta Nosáľová MH Teplárenský holding, a.s.