Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 400/2024
0,00 € Jakub Svedek Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
10. Júl 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 402/2024
0,00 € Ema Neslušanová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
10. Júl 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 401/2024
0,00 € Eduard Demáček Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
10. Júl 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 398/2024
0,00 € Veronika Kaťuchová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 394/2024
0,00 € Slavomíra Kršková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 396/2024
0,00 € Viliam Hajný Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 395/2024
0,00 € Martin Mrva Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
8. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 393/2024
0,00 € Bc. Vlasta Dlhošová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
POZ 390/2024
16 749,04 € VIDRA a spol. s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
8. Júl 2024
Zmluva o diele " Rozšírenie nemocničného systému"
POZ 391/2024
81 756,00 € Asseco Central Europe, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
8. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 392/2024
0,00 € Michaela Drdošová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
8. Júl 2024
Rámcová dohoda
POZ 389/2024
7 446,87 € Perfect Distribution a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Júl 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 387/2024
0,00 € Katarína Koleková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 386/2024
0,00 € Renáta Slančíková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 384/2024
0,00 € Eva Perončíková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 385/2024
0,00 € Adriana Mihalisková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Júl 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 388/2024
0,00 € Tatiana Vargicová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 383/2024
0,00 € Katarína Peťková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Júl 2024
Zmluva o dielo
POZ 380/2024
4 110,00 € A.V.I.S.- International Software Distribution & Servis, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 382/2024
0,00 € Bc. Zdenka Dejlová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica