Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2024
5/2024
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
16. Apríl 2024
Zmluva o prevode nehnuteľného štátu č. 4/2024
4/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Semeteš Centrum pre deti a rodiny Trenčín
15. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
1/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Semeteš Centrum pre deti a rodiny Trenčín
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci 3/2024 k realizácii NP Rozvoj výkonu opatrení SPOD a SK II.
3/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Trenčín
28. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2/2024
2/2024
0,00 € Stavebné bytové družstvo Trenčín Centrum pre deti a rodiny Trenčín
21. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
1/2024
8 955,48 € Roman Mlčúch R.M.Stav Centrum pre deti a rodiny Trenčín
22. December 2023
Zmluva č.17/2023 o Združenej dodávke elektriny regulovaná
17/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
27. November 2023
Zmluva o poskytovaní archivačných služeib 16/2023
16 2023
0,00 € MIKO Peter Centrum pre deti a rodiny Trenčín
8. November 2023
Zmuva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 15/2023 č.9329038523
15/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Trenčín
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2018148-1 14/2023
14/2023
0,00 € Global Network Systems s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
19. Október 2023
Dohoda o migrácii dát 13/2023
13/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Trenčín
14. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 12/2023
12/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
10. August 2023
Zmluva o vykonávaní servisných prác a odbornej skúške VZ - GPRS čís.2023/0004
11/2023
0,00 € SPIN TN s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
3. August 2023
Zmluva č. 10/2023 o poskytovaní verejne dostupných služieb
10/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
12. Júl 2023
Zmluva č. 9/2023 o poskytovaní verejne dostupných služieb
9/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
12. Júl 2023
Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení č.7/2023 zo dňa 04.07.2023
8/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 7/2023
7/2023
0,00 € Orange Slovensko a. s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
19. Jún 2023
Dohoda č. 6/2023 o urovnaní
Dohoda č. 6/2023 o urovnaní
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
15. Máj 2023
Kúpna zmluva č.5/2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
0,00 € DOBROTA Trenčín s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín
28. Apríl 2023
Dohoda č. 3/2023 o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR
3/2023
0,00 € XEPAP s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Trenčín