Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny KING SHAOLIN
311/2023
1 600,00 € NEFFE Production s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2023
Nájom užívania predajného predajného stánku č.64 na trhovisku Mlynarov
316/2023
269,00 € Koršepová Alžbeta Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2023
Nájom užívania predajného stánku č.69,70 na trhovisku Mlynarovičova
317/2023
201,00 € Marek Vrábel Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20233300_Z
2 939,99 € HS technology s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2023
NZ 09-23-2023 Martin Major
306/2023
15,60 € MAJOR MARTIN Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2023
Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok (ORL)
319/2023
45 103,20 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Máj 2023
Dodanie ochrannej a bezpečnostnej obuvi
318/2023
20 605,80 € CIBEX, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. Apríl 2023
NZ KN 09-26-2023 ŠH Prokofievova Monarchs
304/2023
60,00 € Klub amerického futbalu Bratis Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20233170_Z
1 355,00 € HS technology s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Apríl 2023
Prestavba školníckeho bytu na MŠ Ševčenkova
294/2023
88 634,40 € Ministerstvo investícii, regio Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Apríl 2023
Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ Pifflova
287/2023
84 184,40 € Ministerstvo investícii, regio Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. Apríl 2023
Prestavba školníckeho bytu na MŠ Bohrova
293/2023
59 178,13 € Ministerstvo investícii, regio Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Apríl 2023
Zmluva o vkladovom účte
302/2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte
301/2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Apríl 2023
Poskytovanie služieb pre podnikateľov - internet na Medveďovej 21
296/2023
23,90 € UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Apríl 2023
S3T KIDZ Nobelovo námestie - nová pobočka
298/2023
500,00 € S3T Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Apríl 2023
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi
295/2023
30 432,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Apríl 2023
Dohoda o ubytovaní - zmena ceny za nájom D1, Marián Piecka
291/2023
150,00 € Piecka Marián Mestská časť Bratislava-Petržalka
19. Apríl 2023
Farba na vodorovné dopravné značenie
288/2023
50 112,00 € AxaltaPaint Service,s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
19. Apríl 2023
Nákup podlahových krytín PVC linoleum
211/2023
54 999,99 € JUTEX - Contract s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka