Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Vzájomná spolupráca v poskytovaní služieb - reklamný priestor a inzerc
274/2024
5 100,00 € Závodisko, š.p. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Apríl 2024
Zabezpečenie výkonu správy na O. Štefanka 2
272/2024
0,00 € Slovák Peter Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Apríl 2024
Zabezpečenie výkonu správy
271/2024
0,00 € Šidlíková Marta Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2024
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Gessayova 22
268/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2024
Využívanie portálu Odkaz pre starostu
269/2024
0,00 € Inštitút pre dobre spravovanú Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2024
"PD pri zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Bzovícka 6, Bratis
270/2024
27 360,00 € NV-Project, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Apríl 2024
Petržalská letná univerzita seniorov (PLUS) VI. ročník
262/2024
2 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratis Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Apríl 2024
Všetečníci - Doplnenie obuvi
263/2024
600,00 € Všetečníci Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prístupu do siete Internet a poskytovaní služby re
203/2024
35,00 € ISPER Slovakia, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Apríl 2024
Povlakové krytiny
264/2024
53 043,00 € BITUMAT SK s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Apríl 2024
Izolačný materiál
265/2024
76 263,00 € BITUMAT SK s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Apríl 2024
PD pre zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Šustekova 33, Bratis
260/2024
17 640,00 € SK Union STAV s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Apríl 2024
Zmluvu o ubytovaní - Peter Dóža
259/2024
160,00 € Dóža Peter Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
255/2024
1 000,00 € Judo klub Patronka Bratislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Trávové koberce
253/2024
198 000,00 € AGELLUS,s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Zmluva o využívaní služby
257/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Dohoda o zrušení Zmluvy o ubytovaní - Andrii Tsukor
258/2024
0,00 € Tsukor Andreii Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby
256/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
252/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
250/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka