Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Nepriame zastupovanie v colnom konaní pri prejednávaní zásielok
290/2023
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní - František Ovečka
285/2023
120,00 € Ovečka František Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Apríl 2023
Zmluva o ubytovaní - Ivan Pecho
286/2023
120,00 € Pecho Ivan Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Všetečníci - Doplnenie krojovej výbavy
277/2023
1 000,00 € Všetečníci Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Prenájom a odvoz naplnených VKK na komunálny odpad vrátane zneškodneni
275/2023
0,00 € OLO odvoz a likv.odpadu, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Nájom užívania predajného stánku č.61 na trhovisku Mlynarovičova
266/2023
184,00 € Michal Brázdovič Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Nakladanie so stavebným odpadom s vlastnou dopravou
282/2023
32 820,00 € ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Nájom užívania predajného stánku č.66 na trhovisku Mlynarovičova
265/2023
184,00 € Michal Brázdovič Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Nájom užívania predajného stánku č.56 na trhovisku Mlynarovičova
263/2023
184,00 € Zsolt Kiss Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
uverejnenie inzercie v novinách Naša Petržalka
257/2023
30 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
NZ KN 09/22/2023 ŠH Prokofievova Miroslav Moravčík
260/2023
30,00 € Moravčík Miroslav Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
NZ KN 09/20/2023 Allianz Technology SE organizačná zložka
256/2023
30,00 € Allianz Technology SE organiza Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
NZ KN 09/08/2023 ŠH Prokofievova Michal Vincze
261/2023
30,00 € Vincze Michal Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Petržalská letná univerzita seniorov (PLUS) V. ročník
278/2023
2 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratis Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Poskytnutie služieb nakaldania s odpadmi dodávanými objednávateľom ene
276/2023
0,00 € OLO odvoz a likv.odpadu, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Nájom užívania predajného stánku č.52 na trhovisku Mlynarovičova
264/2023
189,50 € Diana Botošová Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Apríl 2023
Nájom užívania predajného stánku č.1/258,71,72 na trhovisku Mlynarovič
281/2023
295,80 € Šarközy Ladislav Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
944/2023
84 184,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Apríl 2023
Nájomná a podnájomná zmluva č.09-27-2023 ŠH prokofievova
279/2023
2,00 € Športové zariadenia Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Apríl 2023
Zmluva o platobnej karte
270/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka