Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Vybíjaná pre 1. stupeň základných škôl
383/2024
3 282,00 € Bratislavská hádzanárska akadé Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. Máj 2024
rozšírenie o jedno dodacie miesto
379/2024
0,00 € PENAM Slovakia, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Máj 2024
Petržalka bez úzkosti
377/2024
1 779,00 € OZ Psychiatria nie je na hlavu Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Máj 2024
Zastupovanie mandanta v colnom konaní
376/2024
1 660,00 € BEVORI International,spol.s.r. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Máj 2024
Stravovanie pre ľudí
375/2024
3 982,00 € DEPAUL Slovensko n.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení AVD - navýšenie odmeny
362/2024
550,00 € Spolok audiovizuálnych nadšenc Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Bližšie komunite
363/2024
2 232,00 € OZ Odyseus Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru Haanova
364/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
374/2024
293,76 € Slovanet, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Garáž/ parkovacie státie
372/2024
75,00 € Kultúrne zariadenia Petržalky Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
dohoda zmluvných strán o podmienkach vzá-jomnej spolupráce
371/2024
390,00 € Kultúrne zariadenia Petržalky Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní - Lukáš Kováčik
366/2024
140,00 € Kováčik Lukáš Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Nákup kancelárskeho papiera
373/2024
14 280,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
370/2024
0,00 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2024
Oáza bylinkovej vône a vtáčieho spevu
361/2024
2 730,00 € Združenie rodičov MŠ Lietavská Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Máj 2024
založenie partnerstva a dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomne
323/2024
2 490,00 € TJ SLAVOJ OVSIŠTE Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243398_Z
13 598,00 € JURIGA spol. s r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Máj 2024
Nájom užívania predajného stánku č.6 na trhovisku Mlynarovičova
360/2024
189,50 € Juraj Bölcs Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
Stredovek v Sade
358/2024
3 077,00 € GASTON TRG Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
Od Tatier k Dunaju 2024
356/2024
3 444,00 € Pohyb ako dar Mestská časť Bratislava-Petržalka