Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Odkaz pre budúcnosť
365/2023
3 816,00 € UFS Ekonóm o.z. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Súčasné umenie v Matadorke - tvorivé dielne pre deti a mládež
364/2023
2 804,00 € Terra Culta Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Festival vedy a techniky AMAVET
359/2023
3 312,00 € Asociácia pre mládež, vedu a t Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Areál pre spevavé vtáctvo, liečivé rastliny a dotykový chodník
345/2023
3 158,00 € Haanovskí škôlkari Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Stredovek v Sade
367/2023
3 332,00 € GASTON TRG Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
ECA Majstrostva Európy juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome a kaja
363/2023
4 619,00 € Slovenská kanoistika Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2023
Splátkový kalendár
350/2023
195,00 € Vinár Tomáš Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2023
Splátkový kalendár
346/2023
120,00 € Čimborová Denisa Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2023
Splátkový kalendár
342/2023
120,00 € Sarkoezi Marcel Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2023
NZ 09-05-2023 Bytový podnik Petržalka pozemok kontajnerové stojisko
372/2023
11,55 € Bytový podnik Petržalka, s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2023
Zmluva o uskutočnení vystúpenia No Name
312/2023
9 000,00 € NN BAND s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2023
Splátkový kalendár
355/2023
635,00 € Lencastre De Moura Coutinho An Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Máj 2023
Revitalizácia expozitúry VUB, Rovniankova 3/A, Bratislava
292/2023
10 000,00 € PGT PREMIUM, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J117-222-13 zo dňa 28.08.2018
1166/2023
102 575,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Máj 2023
Splátkový kalendár
336/2023
20,00 € Mercová Veronika Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Máj 2023
NZ 09-06-2023 RENSTAV ĎURČO, spol s.r.o
347/2023
18 458,00 € RENSTAV ĎURČO, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Máj 2023
Splátkový kalendár
340/2023
1 430,00 € Klacianová Sára Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Máj 2023
Splátkový kalendár
325/2023
325,00 € Hudec Tomáš Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Máj 2023
Rekonštukcia monumentálnej maľby na Námestí hraničiarov
341/2023
3 816,00 € Konduktor Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Máj 2023
Vybíjaná pre 1. stupeň základných škôl
334/2023
4 000,00 € Bratislavská hádzanárska akadé Mestská časť Bratislava-Petržalka