Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
mrazená zelenina, mrazené výrobky a ryby (potraviny školské j
865/2023
35 720,57 € Ryba Žilina, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
831/2023
10,00 € Sobolová Katarína Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
815/2023
10,00 € Horanský Martin Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
spolupráca pri meraní parametrov kvality ovzdušia
785/2023
100,00 € Slovenský hydrometeorologický Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
826/2023
10,00 € Petráš Martin MUDr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o dielo - VAF - 24.11.2023 Ambróz
856/2023
700,00 € Ambróz Ján Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
834/2023
10,00 € Boledovičová Ivana Mgr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
832/2023
10,00 € ČAVAJDOVÁ ANNA Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313205_Z
1 120,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
817/2023
10,00 € ŠČASNÝ ADAM Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Dodatok č.1 k NZ 04/2020 - cena nájomého
835/2023
28 926,85 € Sociálna poisťovňa - ústredie Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Petržalské Vianočné trhy
775/2023
500,00 € Občianske združenie Hájenka Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
829/2023
10,00 € Gažúrová Jana Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
827/2023
10,00 € Matiašovic Róbert Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
818/2023
10,00 € ĎURČOVÁ DOMINIKA Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
821/2023
10,00 € DOMINIK ŠTEFAN Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
822/2023
10,00 € Krajčovičová Anna Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Dohoda o použití vlastného motorového vozidla - pracovná cesta
837/2023
0,00 € Sola Denisa Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
833/2023
10,00 € Sojková Zuzana Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Petržalské Vianočné trhy
776/2023
500,00 € Občianske združenie PETRŽALČAN Mestská časť Bratislava-Petržalka