Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Splátkový kalendár
337/2023
40,00 € Skokánek Adam Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Máj 2023
Nezištne pomahajúci tiež potrebujú pomoc
339/2023
2 621,00 € Dobrovoľná civilná ochrana Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
330/2023
6,90 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2023
Dohoda o partnerstve
324/2023
0,00 € Dobrovoľná civilná ochrana, o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2023
Princezničky na bále
333/2023
1 000,00 € Múza tanca TERPSICHORÉ o.z. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2023
Piesok-prírodné kamenivo ťažené fr.0/1 (viate piesky),vrátane nakládky
332/2023
11 880,00 € SAZAN, spoločnosť s ručením ob Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2023
Strava pre ľudí bez domova z Petržalky
335/2023
4 872,00 € DEPAUL Slovensko n.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Máj 2023
Zmluva o Grantovom účte
331/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Máj 2023
Zmluva o Grantovom účte
329/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Máj 2023
Zemnné a výkopové, stavebné práce na systém CZT
326/2023
0,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Máj 2023
Dodatok k zmluve o najme č. 33
327/2023
0,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Máj 2023
Rámcová dohoda
Z20233322_Z
22 890,00 € HS technology s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Máj 2023
Zastupovanie klienta v konaní o miestnom poplatku za rozvoj
328/2023
36 000,00 € Polonyová Anna JUDr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Máj 2023
Nákup 3 ks PC zostáv pre MŠ (projekt IROP)
321/2023
1 355,00 € HS technology s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Máj 2023
Komunitná záhrada Dvory sa rozvíja
322/2023
1 400,00 € Záhrada Dvory Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Máj 2023
Zrušenie poskytovania služby TelekomCloud Server
310/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Máj 2023
dodávka elektriny
320/2023
0,00 € VeCom SK, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Máj 2023
Zmluva o vystúpení - INEKAFE
305/2023
7 000,00 € VB MUSIC s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
314/2023
350,00 € Mestská časť Bratislava - Ruso Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Máj 2023
Svetové narodeniny
323/2023
1 500,00 € Materské centrum Budatko Mestská časť Bratislava-Petržalka