Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
NZ nebytové priestory o celkovej výmere 243 m2 v objekte Materskej ško
9/2024
324,37 € Materské centrum Budatko Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku 1/240,41,42,49,55 na trhovisku Mlynar
11/2024
935,50 € Priska Kajmová Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Január 2024
NP na Haanovej 10
20/2024
0,00 € Bratislavský spolok nepočujúci Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku č.38,39 na trhovisku Mlynarovičova
15/2024
446,00 € Jozef Reimann - ROMMY Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Január 2024
NZ na NP na Haanovej 10 v BA
10/2024
0,00 € Panorama Holding s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku č.1/235,36 na trhovisku Mlynarovičova
18/2024
294,00 € Diana Botošová Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku č.28,29,30 na trhovisku Mlynarovičova
19/2024
748,00 € Thom Nguyen Thi Thuy Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Január 2024
NZ na NP na Haanovej 10 v BA
8/2024
0,00 € Dom sociálnych služieb - MOST, Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Január 2024
kancelária
17/2024
0,00 € Panorama Holding s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Január 2024
Nájom užívania predajného stánku č.10,15,20,25 na trhovisku Mlynarovič
14/2024
1 004,00 € Thao Tran Kim Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Január 2024
Debarierizačná stavebná úprava komunikácií III. a IV. triedy v správe
7/2024
107 904,53 € Swietelsky-Slovakia spol. s r. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Január 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania
1/2024
31 200,00 € Argos AP s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Január 2024
NZ na NP na Hannovej 10 - pneuservis
986/2023
0,00 € MES s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Január 2024
Koberce pre 6 MŠ
5/2024
10 950,00 € BRENO s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Január 2024
Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu skupiny Tublatanka
4/2024
15 600,00 € Tublatanka plus, s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Január 2024
Pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 2844/1, o výmere 5675 m2 , druh pozem
987/2023
12 703,94 € Great Foods Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Január 2024
Zmluva o Grantovom účte
2/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. December 2023
Zmluva o platobnej karte
926/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. December 2023
Haanova 10, miestnosť č. 93 sklad MES
981/2023
0,00 € MES s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. December 2023
Zmluva o platobnej karte
924/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka