Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
NZ 09-44-2023 Ing.Patrik Uhrín- svetelná technika
388/2023
9 930,41 € Ing. Patrik UHRÍN - SVETELNÁ T Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2023
Catering a občerstvenie
352/2023
56 283,10 € AGENTÚRA MANNA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2023
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
379/2023
5 470,00 € Senior Care Galanta n.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2023
NZ 09-46-2023 PIMM NP Trhovisko Mlynarovičova
369/2023
3 000,00 € PIMM s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2023
NZ 09-45-2023 Ing.Jaromír Sýs-Vesna
387/2023
3 997,01 € Ing. Jaromír Sýs - Vesna Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2023
Revitalizácia špeciálnej triedy pre deti s autizmom
384/2023
4 891,00 € Občianske združenie rodičov pr Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2023
IT príslušenstvo
375/2023
22 890,00 € HS technology s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny Hrdza
366/2023
4 000,00 € Hrdza Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Na palube jednorožca
349/2023
5 000,00 € Občianske združenie MoonshineC Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Zariadenie do utajeného bývania
371/2023
3 700,00 € Poradenské Centrum Nádej Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
tlač novín Naša Petržalka pre účely informovania verejnosti
157/2023
35 690,28 € MAFRA, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Pravidelný šport pre zdravie a úspech
354/2023
1 706,00 € AURORA International Sport Clu Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Výroba ventilácie v Bunkri B-S 4
348/2023
2 776,00 € Múzeum Petržalského opevnenia Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
NZ 09-24-2023 Micho Gusto pozemok
368/2023
330,00 € Micho Gusto s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Mami, oci, babka, dedko, naučím sa s Vami všetko.
362/2023
5 000,00 € OZ Vodníček Rodičovské združen Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Cena Modráka
358/2023
4 661,00 € OZ MODRAK Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Športový deň detí
357/2023
4 661,00 € Občianske združenie FinBras Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Pripojenie odberu el. energie Romanova 33 VE
361/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Odkaz pre budúcnosť
365/2023
3 816,00 € UFS Ekonóm o.z. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Máj 2023
Súčasné umenie v Matadorke - tvorivé dielne pre deti a mládež
364/2023
2 804,00 € Terra Culta Mestská časť Bratislava-Petržalka