Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Webová aplikácia a mobilná aplikácia
442/2024
1 998,00 € Elmolis j.s.a Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109141/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Miestny úrad Bratislava-Petržalka
5. Jún 2024
DFS Hájenka - Detský Letný tábor 2024
439/2024
2 000,00 € Občianske združenie Hájenka Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2024
Letná hudobná škola
436/2024
1 000,00 € Občianske združenie BChZ Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2024
Šach pre mladých Petržalčanov
437/2024
300,00 € Račianska akadémia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2024
L´Etape Slovakia by Tour de France
438/2024
2 000,00 € BE COOL, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109143/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Miestny úrad Bratislava-Petržalka
5. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní + Dohoda o zražkach zo mzdy - Martin karas
440/2024
140,00 € KARAS MARTIN Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109145/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Miestny úrad Bratislava-Petržalka
4. Jún 2024
rozšírenie o jedno dodacie miesto
432/2024
0,00 € Ryba Žilina, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244110_Z
9 700,00 € Ib-elektro s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Jún 2024
Nakladanie s odpadmi,bitúmenové zmesi,zmiešané odpady zo stavieb,betón
429/2024
77 820,00 € LEONTECH s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Jún 2024
Pivo a nápoje s dovozom
430/2024
66 631,92 € KON - RAD spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Jún 2024
časť Pozemku vo výmere 196,60 m2
428/2024
4 275,37 € CIBUS s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Jún 2024
Športové vybavenie rehabilitačného strediska SPOLU
425/2024
640,00 € SPOLU, občianske združenie Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Máj 2024
Hokejbal v Petržalke
423/2024
2 000,00 € Petržalská hokejbalová liga Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Máj 2024
Zmluva o reklamnej činnosti Dni Petržalky ČSOB 2024
422/2024
5 000,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Máj 2024
Odkúpenie multifunkčných zariadení (tlačiarní) Kyocera
420/2024
1,00 € Z + M servis a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Máj 2024
7. ročník športových hier petržalských seniorov 2024
419/2024
1 310,00 € Miestna organizácia JDS Petrža Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
424/2024
36 000,00 € Polonyová Anna JUDr. Mestská časť Bratislava-Petržalka