Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313463_Z
9 120,00 € TOWDY s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. November 2023
ZMLUVA č.05102023/2 o zabezpečení rekondičných pobytov
05102023/2
5 040,00 € KB SPA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. November 2023
Darovacia zmluva
10102023/11
0,00 € Ing. Tibor Tóth Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. November 2023
Rámcová dohoda
Z202312532_Z
29 640,00 € Profexy s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. November 2023
Darovacia zmluva
10102023/10
0,00 € Ing. Margaréta Selecká Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. November 2023
Darovacia zmluva
10102023
0,00 € Martina Cimmermanová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. November 2023
Rámcová kúpna zmluva č. VO04102023/1
VO04102023/1
0,00 € K&M Media s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
28072023
17 820,00 € Perfect Distribution a. s. – organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
27072023
25 359,84 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2023
Poistná zmluva č. 0609000480
03112023
73 051,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke
25102023
0,00 € MUDr. Judita Koprdová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2023
Darovacia zmluva
25102023/15
0,00 € Novozámocký bocian Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Október 2023
Darovacia zmluva
03102023/3
0,00 € Novozámocké bytové družstvo, družstvo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Október 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
24102023/1
0,00 € Mgr. Marek Strachan Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Október 2023
Darovacia zmluva
13102023/1
0,00 € Ľubomír Róža Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Október 2023
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
24102023
0,00 € Mgr. Jana Váleková Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Október 2023
Darovacia zmluva
12102023
Doplnená
0,00 € BELEVIS Construction, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Október 2023
Darovacia zmluva
13102023
0,00 € Ing. Igor Kostoláni Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
626/2023
118 140,79 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 626/2023
626/2023
118 140,79 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámk