Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 24042024/3
Nájomná zmluva č. 24042024/3
0,00 € Deči Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 2023-0196639
Zmluva o výpožičke č. 2023-0196639
0,00 € MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 23042024
Nájomná zmluva č. 23042024
0,00 € Poliak Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 21032024/1
21032024/1
73 284,00 € Medicton SK s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242994_Z
2 158,80 € JAMEL FASHION s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20243044_Z
6 936,18 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 12/2024 zabezpečenia odvozu odpadu
19042024/1
9 792,00 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242844_Z
2 040,00 € DataSquare s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. 27032024
27032024
699,00 € Novozámocký bocian Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242842_Z
60,28 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242783_Z
1 237,79 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Apríl 2024
Rámcová zmluva č. 03/2024
15042024/1
49 280,00 € Medicontur CZ s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Apríl 2024
Rámcová zmluva č. 0102/2024
15042024
77 899,80 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Apríl 2024
Rámcová zmluva č. 0405/2024
15042024/2
48 390,00 € M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Apríl 2024
Rámcová zmluva č. 0607/2024
15042024/3
59 798,20 € CMI spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 01032024
01032024
2 009,09 € Novozámocký bocian Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 58/2024
58/2024
433 917,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 03/2024
10042024/03
66 619,56 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P02/2024
10042024/02
108 473,09 € Bidfood Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. VO12032024
VO12032024
5 615,50 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky